logo yeni

TORBA KANUN TASARISININ BAZI HÜKÜMLERİ ANLAŞILAMADI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

torba yasa

2011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerden bazıları Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilirken, iptaller arasında bazı kurumların “uzman”  istihdamına ilişkin düzenlemeler de yer almıştı. Meclis Başkanlığına sunulan Torba Kanun Tasarısında iptal edilen bu düzenlemelerden bazı kurumlara ait olanların kısmen yeniden düzenlendiği görülürken, pek çok kurum için yeni düzenleme yapılması yoluna gidilmemesi, bu kurumların ilgili personelinde tedirginlik yarattı. 

Kanun Tasarısının gerekçesinde “…Anayasa Mahkemesince iptal edilen (kamuoyuna duyurulan ve gerekçeli kararı henüz Resmî Gazetede yayımlanmayanlar dahil) hükümlerin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.” denilmiş olmakla birlikte, kurumlar tarafından uzman istihdam edilmesi hususu Tasarıda açıkça düzenlenirken, iptal edilen hususların bir kısmının ise yönetmelikle düzenlenmesi yolu seçildi. 

Öte yandan, Kanun Tasarısının; 

-1 inci maddesi ile yeniden düzenlenen 657 sayılı Kanunun EK 41 inci maddesinin altıncı fıkrasında  “Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve bunlarda aranacak özel şartlar ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.” denilirken, 

-2 nci maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen Ek 43 üncü maddenin birinci fıkrasında “Ek 41 inci madde kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11)numaralı bendinde sayılan uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen ve aktüer kadrolarına atanmak amacıyla kurumlarınca yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanmak için anılan kadroların yardımcılık veya stajyerliklerinde geçirilmesi gereken asgarî süreler; özel mevzuatında yer alan asgari çalışma sürelerine ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın atandıktan sonra en az iki yıl çalışmış olma şeklinde uygulanır.” denilmiş olması 

kendilerinin Ek 41 inci madde kapsamında olmadığını düşünen uzmanlarda, haklarında yönetmelikle düzenleme yapılmasının mümkün olup olamayacağı konusunda endişe yarattı. 

Ancak, Kanun Taslağının bütünü incelendiğinde, uzman istihdam edileceği yasayla düzenlenmiş olan kurumların, bu konudaki diğer hususları yönetmelikle düzenlemelerinin hedeflenmesine rağmen, Taslakta bunun ifadesinin net olarak yapılamadığı düşünülmektedir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.