logo yeni

calisanlar2 copy

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DE KADROLU PERSONEL İSTİHDAM EDEBİLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mahkemeUyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığında Genel Sekreterlik birimi kurulması ve bu birime çeşitli unvanlarda 49 adet kadro ihdasını da öngören “Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun Tasarısı getirilen düzenlemeler arasında;

-Anayasa Mahkemesi Vakfı kurulması,

-Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığında Genel Sekreterlik biriminin kurulması

da yer alıyor.

Uyuşmazlık Mahkemesinin de kadrolu personeli olacak

Mevcut durum:

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığında, Mahkeme Başkanının isteği üzerine Adalet Bakanlığınca atanan bir görevli Başkanlık Sekreterliği görevini yerine getiriyor.  Ayrıca, yine Başkanın isteği üzerine Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Adalet Bakanlığınca atanacak ikişer katipten oluşacak büro tarafından da Uyuşmazlık Mahkemesinin kalem ve yazı işleri yürütülmekteydi.  Mahkemenin mübaşirlik, dağıtım ve temizlik işleri ile bu mahkemeye ait araçların şoförlük hizmetleri Adalet Bakanlığınca atanan görevliler tarafından yürütülüyor.

Kanun Tasarısındaki düzenleme:

Kanun Tasarısı, Uyuşmazlık Mahkemesinde Genel Sekreterlik birimi kurulmasını ve bu birime 49 kadro ihdasını öngörüyor.

Genel Sekreterlik; idari ve mali işler, yazı işleri, strateji geliştirme ve özel kalem müdürlükleri ile ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kalemlerden oluşacak. Genel Sekreter, Başkan tarafından raportörler arasından görevlendirilecek.

Mahkeme, görevlerini yerine getirirken hukuki, idari ve mali alanlarda çalışmak üzere personel istihdam edebilecek.  Personelin ataması Genel Sekreterin önerisi üzerine Başkan tarafından yapılacak.

Mahkemenin Anayasa ve bu Kanunda verilen görevlerini yerine getirirken ihtiyaç görülmesi halinde; Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Adalet Bakanlığında görevli memur ve diğer kamu görevlileri Mahkemede geçici olarak görevlendirilebilecek.

Mahkemenin hizmet birimlerinde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personel, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın uygun görmesi üzerine, mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilecek.

Genel Sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla çeşitli unvanlarda 49 kadro ihdas edilecek.

Öte yandan, Kanunun Tasarısının yürürlüğe gireceği tarihte, Mahkemede görevlendirilen ve halen çalışmakta olan personelden uygun görülenlerin, ihdas olunan kadrolardan durumlarına uygun olanlara başka bir işleme gerek olmaksızın Başkan tarafından atanması, atanmayanların ise Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanmaları öngörülüyor.

pdf iconKanun Tasarısı metni ve eki kadro cetveli

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.