logo yeni

EMEKLİ İKRAMİYESİ VE HİZMET YILI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekli1Devlet kamu hizmetine girenler, sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen koşullarda emekli olabilmekte ve emekli ikramiyesi ya da toptan ödemeden yararlanabilmektedirler. Emekli ikramiyesi almayı hak edenlere ödenecek ikramiyenin hesabı, emeklilikte değerlendirilebilecek fiili hizmet yıllarına göre yapılmaktadır.

Emekli ikramiyesi hesabına dahil süreler

Hizmet sürelerinin tamamı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılanlara, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmektedir.

Öte yandan, bu kapsama girmemekle birlikte, mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olarak geçen çalışmalarının, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir.

Emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz. (30 yıl sınırlamasına ilişkin düzenleme 7/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmamaktadır).

Emekli olduktan sonra yeniden işe girenlerin durumu

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir.

Ancak, daha önce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiili hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz ve daha önce 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmiş olanlara hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez.

Emekli ikramiyesi almadan ölenlerin ikramiyesi

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere hisseleriyle orantılı olarak ödenir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.