logo yeni

DİSİPLİN CEZALARI HANGİ HALLERDE ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin2Devlet memurları hakkında çeşitli fiil ve haller sebebiyle verilen disiplin cezalarına ilişkin bilgi ve belgeler, ilgililerin özlük dosyasında belli sürelerle muhafaza edilir ve bazı durumlarda da bu süreler beklenmeksizin özlük dosyasından çıkarılır.  

Özlük dosyası 

Devlet memurlarının her biri için kurumlarında ayrı özlük dosyası tutulur. Bu dosyaya,memurun mesleki bilgileri; mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları; disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. 

Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. 

Disiplin cezalarının özlük dosyasında tutulacağı süre

Memur, özlük dosyasına işlenmiş olan disiplin cezalarının, belli sürelerin geçmesinden sonra, atamaya yetkili amirine yazılı olarak başvurarak, hakkında uygulanmış olan disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Buna göre;

-Uyarma ve kınama cezalarında, cezanın uygulanmasından itibaren 5 sene,

-Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında, cezanın uygulanmasından itibaren 10 sene

geçtikten sonra, özlük dosyasından silme başvurusu yapılabilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası için ise böyle bir yol düzenlenmemiştir.

Disiplin cezalarının özlük dosyasından çıkarılması zorunlu mudur?

Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi için Kanunda öngörülen sürelerin dolmuş olması, cezaların mutlaka silineceği anlamına da gelmemektedir.

Memur tarafından yapılan başvuru atamaya yetkili amir tarafından değerlendirilir. Memurun disiplin cezalarının silinmesine ilişkin süreler içerisindeki davranışlarının, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülmesi halinde, ceza özlük dosyasından silinecektir.

Cezanın özlük dosyasından silinmesine karar verilmesi halinde, bu karar özlük dosyasına kaydedilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında, ayrıca  disiplin kurulunun görüşü de alınır.

Sürelere bağlı olmadan disiplin cezasının silinmesi

-Af sebebiyle

Disiplin cezalarının yasal düzenlemeyle affedilmesi halinde, af kapsamında olan disiplin cezalarına ilişkin kayıtlar özlük dosyasından silinir.

Çıkarılacak af düzenlemesinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, ilgililerin müracaatı aranmaksızın, kanunun yürürlük tarihinden itibaren söz konusu disiplin cezası hükümsüz kalır ve özlük dosyasından çıkarılır.

-Dava sebebiyle

Disiplin cezasına karşı iptal istemiyle açılan davada, verilen cezanın iptaline karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiş ise, ilgili memurun müracaatı aranmadan, en geç 30 gün içerisinde iptal edilmiş olan disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi gerekir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.