logo yeni

ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN HANGİ HALLERDE İNTİBAKI YAPILMAZ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ogrenimDevlet memurluğuna giriş derece ve kademelerinin belirlenmesinde esas alınan öğrenim düzeyinde değişiklik olması halinde, memur hakkında son öğrenim durumuna göre intibak işlemi gerçekleştirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11/d maddesinde “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denilmiştir.

657 sayılı Kanunun bu hükmünde;  “memur iken üst öğrenimi bitiren veya memuriyetten ayrıldıktan sonra üst öğrenim görüp yeniden memuriyete giren memurlardan” söz edilmekte ve bu şartı taşıyan memurun intibakının emsali personele göre nasıl yapılacağı belirtilmektedir.

Üst öğrenim tamamlayanların intibakı nasıl yapılır?

Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirdikten sonra yeniden memur olarak görev alan kişinin intibakı; emsali olan kişinin memuriyette ulaştığı derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdiği üst öğrenimin memuriyete giriş derece ve kademesine, memuriyette geçirdiği hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmek suretiyle yapılır.

Emsal kimdir?

Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirdikten sonra yeniden memur olarak görev alan kişinin emsali, “aynı üst öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve bu öğrenimi normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren memurdur.”

Öğrenim düzeyinin altındaki bir öğrenim düzeyin memuriyete girenlerin durumu

Bitirmiş oldukları öğrenim düzeyinin daha alt düzeyindeki bir öğrenim düzeyinden sınava girerek Devlet memurluğuna atanmış olanlar, üst öğrenim mezunu olduklarını gerekçe göstererek buna göre intibaklarının yapılmasını talep edebilmektedirler.  Ancak, bu durumda olan memurlar hakkında yapılacak intibak işlemleri konusunda farklı karar ve görüşler söz konusudur.

İntibakın yapılabilmesi için, memurun;  memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirmiş olmasının gerektiği yönünde verilmiş görüş ve kararlar olduğu gibi, üst öğrenimin ne zaman bitirildiğinin intibakın yapılması bakımından önem teşkil etmeyeceği yönünde verilmiş kararlara da rastlanmaktadır.

Memurunyeri.com görüşü

Üst öğrenimi bitirenlerin intibak işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11/d maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde yapılmaktadır. Düzenlemede, üst öğrenim diplomasını ibraz eden hangi memurlar hakkında intibak işlemi yapılabileceği “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak … üst öğrenimi bitirenler, …” denilmek suretiyle, açıkça belirtilmiştir. 

Buna göre;

-Memur iken üst öğrenimi bitiren veya memuriyetten ayrıldıktan sonra üst öğrenim görüp yeniden memuriyete giren memurlar hakkında intibak işlemi yapılacağı,

-Memuriyete daha alt öğrenim seviyesinden başladıktan sonra, memuriyete girmeden önce bitirmiş oldukları üst öğrenimi gerekçe göstererek intibaklarının yapılmasını isteyen memurlar hakkında intibak işlemi yapılamayacağı,

-Tamamlamış oldukları öğrenim düzeyine göre daha alt öğrenim düzeyinden memuriyete girmiş olanların, memuriyete girmeden önce tamamlamış oldukları öğrenim ile aynı düzeyde bir öğrenimi, daha sonra yeniden tamamlamaları halinde, bu öğrenim düzeyine göre haklarında intibak işleminin yapılabileceği

değerlendirilmektedir.

Konuya ilişkin karar ve görüş örnekleri

-Devlet Personel Başkanlığının 27/07/2010 tarih ve 13751 sayılı görüşü. KPSS’ye girdiği tarih ile atama veya ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme tarihi arasında öğrenim düzeyi değişenlerin intibakı hakkında. 

-KPSS son başvuru tarihi ile Devlet memurluğuna yerleştirme tarihi arasında üst öğrenimi (lisans öğrenimini) bitiren personelin memuriyete giriş derece ve kademesinin, lisans öğrenimini bitirenlerin giriş derece ve kademesi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği hakkında. 

-Devlet Personel Başkanlığının 02/05/2008 tarihli ve 7910 sayılı görüşü. Önlisans ve lisans mezunu oldukları halde, lisesi mezunu olarak atanan personelin yüksekokul diplomalarına istinaden intibakları hakkında.

-Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 27.02.2008 tarihli ve E:2005/4966, K:2008/1042 sayılı Kararı. (Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin 3.5.2005 günlü, E:2004/89, K:2005/251 sayılı Kararının bozulmasına ilişkin) Üniversite mezunu iken lise mezunu olarak çalışmayı kabul edene ve memuriyette iken üst öğrenimi bitirmeyen memurun, üst öğrenimine göre intibakı hakkında.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.