logo yeni

TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA OLUP DA 1 DERECE ALAMAYAN BAZI UNVANLAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kutuphaneciTeknik Hizmetler Sınıfı kapsamında bulunmalarına rağmen, bazı unvanlara sahip personel, teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapsalar dahi, memuriyete giriş derecelerine bir derece eklenmemektedir.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan “folklor araştırmacısı”, “kütüphaneci”, “arşivci”, “kitap patoloğu” ve “sosyolog” unvanlarına haiz personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 üncü maddesi gereğince bir derece verilip verilmeyeceği konusunda Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından mütalaada bulunuldu.

Teknik Hizmetler Sınıfı içerisinde yer alıyorlar

DPB görüşünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 maddesinin “II - Teknik Hizmetler Sınıfı” başlıklı bölümünde yer alan unvanlar sayıldıktan sonra, bu unvanlar arasına 27/9/2010 tarihli ve 2010/1092 Bakanlar Kurulu Kararı ile “folklor araştırmacısı”, “kütüphaneci”, “arşivci”, “kitap patoloğu” ve “sosyolog” unvanlarının da dahil edildiği ifade edildi.

1 dereceden yararlanma düzenlemesine dahil edilmemişler

Öte yandan,  657 sayılı Kanunun 36/A-4 üncü maddesinde sayılan ve öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, … eklemek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınacakları belirtilenler arasında ise “folklor araştırmacısı”, “kütüphaneci”, “arşivci”, “kitap patoloğu” ve “sosyolog” unvanlarının yer almadığı belirtilerek, “… bir derece yükselmesinden yararlanılabilmesi için iki şartın bir arada olması zorunludur. Buna göre hem Teknik hizmetler sınıfında görev almak hem de mezkur Kanunun 36/A-4 üncü maddesinde belirtilen unvanları taşımak veya yine aynı madde de belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmak gerekmektedir.” denildi.

‘Teknik Bilimler Lisansiyeri’ sayılmıyorlar

Yükseköğretim Kurulunun 10/02/2010 tarihli toplantısında verilen “kütüphaneci, kitap pataloğu, arşivci ve sosyolog unvanlarının 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğuna” ilişkin Karardan ve 26/07/2012 tarihli toplantısında verilen “kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi açısından folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarında haiz olanların görmüş olduğu yükseköğrenimin mesleki, teknik yükseköğrenim olarak, söz konusu unvanlarda görev yapan personelin ‘Teknik Bilimler Lisansiyeri’ sayılmadıklarına” ilişkin Karardan da söz edilen DPB mütalaasında, “bahsi geçen unvanlardaki personel 657 sayılı Kanunun 36/A-4 üncü maddesi kapsamında değerlendirilerek bu personele mezkur hüküm gereğince bir derece verileceğine yönelik Başkanlığımız görüşleri de bulunmaktadır.” ifadesine de yer verildi.

Netice itibariyle, DPB;

-Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarının, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının “II-Teknik Hizmetler Sınıfı” başlıklı bendi kapsamına alınmakla birlikte, 657 sayılı Kanunun 36/A-4 üncü maddesi kapsamına alınmadıkları,

-Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarına haiz personelin, 657 sayılı Kanunun 36/A-4 maddesinde belirtilen unvanları taşımamaları, aynı madde de belirtilen öğretim kurum-bölüm veya anabilim dallarından mezun olmamaları ve Yükseköğretim “teknik bilimler lisansiyerleri” kapsamında sayılmadıkları

gerekçelerini ileri sürerek, söz konusu personele 1 derece verilemeyeceği yönünde görüş tesis etti.

Söz konusu görüş için tıklayınız…

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.