logo yeni

EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS DERECE BELİRLEMESİNDE EMSAL UYGULAMASI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

universiteÜst öğrenimi bitiren memurların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde esas alınan “emsal ugulaması”nın, ilgililerin emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde de göz önünde bulundurulup bulundurulmayacağı konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı (A) işaretli fıkrasının (12/d) bendinde, “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmü yer almaktadır. 

Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri bu hüküm çerçevesinde belirlenirken, “emsal” olarak da, aynı üst öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren kişi alınmaktadır.

Ancak, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde kullanılan emsal uygulaması, bazı kurumlar tarafından ilgililerin emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde de kullanılmaktdır. Oysa ki, 657 sayılı Kanunda kazanılmış hak aylık derecesinin tespiti için öngörülen emsal uygulamasının, emekli keseneğine esas derece ve kademelerinin belirlenmesinde de kullanılabileceğine ilişkin olarak; 657 sayılı Kanında, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Öte yandan, emekli keseneğinin belirlenmesinde emsal uygulamasına gidilmesi işlemlerinden yargıya intikal edenler hakkında Danıştay tarafından iptal kararları verildiği de görülmektedir.

Konuya ilişkin örnek Danıştay Kararı için tıklayınız…

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.