logo yeni

GÖÇ İDARESİNDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLECEKLER NASIL BELİRLENECEK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

gecici gorevlendirme2İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan ve 3005 adet kadro ihdas edilen 'Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde, personel sayısının yüzde otuzunu geçmeyecek şekilde, geçici görevlendirme ile personel çalıştırılabilecek. 

Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili görevleri yürütecek olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 3005 kadrolu personel ile geçici görevlendirilecek yaklaşık 900 personel görev yapabilecek.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde,  Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına müşterek kararla, diğer kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan onayıyla atama yapılacak. Geçici görevlendirmelerin ne şekilde yapılacağı konusunda, Kurumun teşkilat kanununda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, Bakan tarafından Genel Müdüre verilecek yetki çerçevesinde Bakan adına Genel Müdür tarafından gerçekleştirileceği yoluna gidilmesi beklenmektedir. 

Kurum için ihdas edilen kadroların bazılarına asaleten ya da vekaleten atama yapılması ve aynı zamanda geçici görevlendirme ile personel istihdamına gidilebilmesi için, öncelikle Genel Müdür kadrosuna asaleten ya da vekaleten atama yapılacak. 

Geçici görevlendirme

-Geçici görevlendirilen personel, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev alanıyla ilgili konularda çalıştırılacak.

-Bütün kamu kurum ve kuruluşlarından geçici görevlendirme yapılabilecek.

-Geçici görevlendirme için, personelin ve kurumlarının muvafakati şart olacak.

-Görevlendirilen personel; aylık, ödenek, her tür zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını kendi kurumlarından alacak.

-Görevlendirme süresince, personel kurumundan aylıklı izinli sayılacak.

-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce geçici görevli olarak geçirilecek süreler,  personelin mesleki kıdeminde geçmiş gibi değerlendirilecek ve bu süre içerisinde asıl kadrolarıyla ilgileri devam edecek.

-Merkez ve taşra teşkilatında geçici görevlendirme yapılabilecek. (Kurumun Teşkilat Kanunu’nda, yurt dışı teşkilatında geçici görevlendirme yapılmasına engel bir husus da yer almıyor.)

-Personelin; hizmet sınıfı, kadrosu, derecesi, unvanı, statüsü geçici görevlendirme bakımında önem taşımayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden memur statüsünde olanların yanı sıra işçi ve sözleşmeli statüde istihdam edilenler de geçici görevlendirilebilecek.

-Geçici görevlendirilecek personelin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait kadrolardan biriyle ilişkilendirilmesi gerekmemektedir.

memurunyeri 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.