logo yeni

İÇ DENETÇİLER SORUŞTURMA İŞLERİNDE GÖREVLENDİRİLİYOR MU?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teftis6İç denetçilerin mevzuata aykırı olarak disiplin soruşturması da dahil olmak üzere soruşturma ve ön inceleme görevi ile görevlendirildiği iddiaları Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’ e soruldu.

İstanbul milletvekili Dr. Celal DİNÇER tarafından hazırlanan soru önergesinde, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, iç denetim sırasında veya iç denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, durumun başkaca bir işlem yapılmaksızın iç denetçi tarafından ilgili idarenin en üst amirine bildirileceği vurgulandı.

Önergede, 5018 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca iç denetçiye disiplin soruşturması dâhil herhangi bir soruşturma veya ön inceleme görevi verilemeyeceği, ancak İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun faaliyet raporları incelendiğinde bu işlerin de İç Denetçiler tarafından yürütüldüğünün anlaşıldığı ve bunun da iç denetim faaliyetlerinin henüz tam olarak anlaşılıp uygulanamadığı anlamına geldiği belirtilirken şu sorular yöneltildi:

“480 ilave kadronun alınacağı açıklanan iç denetimin, hedeflenen amaçlarda faaliyet gösterebilmesi için;

1. İç denetçiler dışında bağlı oldukları birim amirlerinin de bu konuda eğitimi planlanıyor mu?

2. iç Denetim Koordinasyon Kurulu faaliyet raporlarında da iç denetçiler tarafından yürütülen soruşturma raporları belirtildiğine göre, Yasaya aykırı bu görevlendirmeler Kurulca da kabullenilmiş midir?

3. İç Denetçi olarak göreve başlamasını müteakip idari görevlere atanan kaç personel bulunmaktadır? Bu atamalar mevzuata uygun mudur?”

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.