logo yeni

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINDA, GİRİŞ VE YÜKSELİNECEK DERECELER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

polis3Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurların Devlet memurluğuna giriş ve memuriyette yükselebilecekleri derece ve kademeler diğer memurlara göre farklı belirlenmiştir. 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı; çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet teşkilatı mensubu memurlardan oluşur. 

Memuriyete giriş dereceleri 

Devlet memuriyetine Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda girecek olanlardan;

-İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler, ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece,

-Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe,

-Yükseköğrenimi bitirenler, aynı yükseköğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece

ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

Yükselebilecekleri dereceler

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev alanların yükselebilecekleri derece ve kademeler, diğer memurlara göre farklı belirlenmiştir. 

Buna göre;

-Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları, 1 inci derecenin son kademesine,

-Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapanlardan yükseköğrenimli olanlar, hangi kadroda olursa olsun, 1 inci derecenin son kademesine,

-Yükseköğrenim mezunu olmayan başkomiser ve emniyet amirleri, 2 nci derecenin son kademesine,

-Bunların dışında kalan Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil emniyet teşkilatı mensupları, 3 üncü derecenin son kademesine,

kadar ilerleyebilmektedirler.

Yükselebilecekleri derecenin üstünde bir dereceye yükselmeleri 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmesine hükmetmiştir.            

Bu hükme istinaden;

­-Yükseköğrenim mezunu olmadıkları için en fazla 2 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilen başkomiser ve emniyet amirleri, 1 inci dereceye,

-Başkomiser, emniyet amiri ve daha üst unvanlarda bulunanlar hariç olmak üzere, yükseköğrenim mezunu olmadıkları için en fazla 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilen Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil emniyet teşkilatı mensupları, 2 nci dereceye

kadar yükselebilmektedirler.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.