logo yeni

EKONOMİSTLERİN SORUNLARI VE TALEPLERİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

"Ekonomici" unvanına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinde düzenlenen hizmet sınıflarından, Teknik Hizmetler Sınıfı içerisinde yer verilmiş olmakla birlikte, özlük haklarının belirlenmesinde, ekonomiciler (ekonomistler) adeta bu sınıf dışında tutulmaya çalışılmışlardır.

Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden birisi olan “Sınıflandırma” ilkesine göre “Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.”

Bu ilkeden hareketle, Kanunda 10 farklı hizmet sınıfı belirlenmiş ve bu belirlemeye göre de özlük hakları sınıflar itibariyle farklı düzenlenmiştir. Ancak, “ekonomici” unvanı teknik hizmetler sınıfında yer almasına rağmen, özlük haklarının belirlenmesinde bu personele genellikle teknik hizmetler sınıfına dahil emsali personel ile aynı grupta yer verilmemiştir. 

Düzenlemelerin bu şekilde olmasından rahatsızlık duyan ekonomistler, sıkıntıları ile taleplerini ilgili yerlere ulaştırabilmek için çeşitli yollarla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu konuda Sitemize de ulaşan mesajların değerlendirilmesi neticesinde, ekonomistlerin sıkıntıları ve sorunlarının çözümü konusunda şu tespitler yapılmıştır:

1- Ekonomistlerin sıkıntısının esas sebebi, teknik hizmetler sınıfına dahil olmalarına rağmen, özlük haklarının belirlenmesine ilişkin düzenlemelerde, bu sınıfa dahil emsali personel ile eş tutulmamalarıdır.

Yapılacak tüm düzenlemelerde, ekonomistlerin teknik hizmetler sınıfında olduğu unutulmadan, emsali personel ile aynı haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır.

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/4 maddesinde, teknik hizmetler sınıfında belirtilen unvanların öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle hizmete alınacağı belirtilmiştir. Aynı hizmet sınıfında bulunmalarına rağmen “ekonomici” unvanlı personel, teknik hizmetler sınıfına dahil bir görev alsa bile diğer teknik kadrolarda bulunanlar gibi 1 derece ileriden memuriyete başlayamamaktadır.

Aynı hizmet sınıfında görev yapan personel arasında mevcut olan bu eşitliğe aykırı durumun giderilmesi için, “ekonomist” unvanına da 657 sayılı Kanunun 36/A/4 maddesi içerisinde yer verilmesi sağlanmalıdır. 

3- Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Özel Hizmet Tazminatı başlıklı II Sayılı Cetvelinde, Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan unvanlar için belirlenen özel hizmet tazminatı oranlarına yer verilmiş, “ekonomist” unvanlı personelin ise ancak yüksek lisans ya da doktora yapmış olması halinde teknik hizmetler sınıfında belirlenen ek özel hizmet tazminatından yararlanacakları belirtilmiştir. Ekonomistlerin özel hizmet tazminatı ise, haklarında özel hizmet tazminatı belirlenmemiş diğer personel arasında düzenlenmiştir.

Ekonomistlerin özel hizmet tazminatına ilişkin düzenlemede, teknik hizmetler sınıfındaki emsali personelin yer aldığı grupta yer almalarının sağlanması ve buna paralel olarak yan ödeme bakımından da aynı gruba dahil edilmeleri sağlanmalıdır.

4- “Ekonomist” unvanı ile ilgili görev tanımı yapılmadığı gibi, unvan olarak mevzuatta bile farklı zikredilmektedirler (ekonomici , ekonomist).

Ekonomist unvanının görev tanımının yapılması ve tüm mevzuatta aynı unvanla anılmalarının sağlanması gerekir.

5- 666 sayılı KHK ile ek ödeme oranları belirlenirken, ekonomist unvanına teknik hizmetler sınıfı içerisinde yer verilmemiştir.

Ekonomistlerin ek ödeme oranlarına ilişkin belirlemede, teknik hizmetler sınıfında yer alan emsali personel ile aynı grupta yer almalarının sağlanması gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.