logo yeni

MEMURA TANINAN BİR HAKKIN UYGULAMADAKİ YERİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, hizmeti 10 yıl ve daha fazla olan memurlara istekleri halinde özel şartlarla ve öncelikli olarak konut kredisi verilebileceğini öngörmektedir.

657 sayılı Kanunun “Devlet memurları için konut kredisi” başlıklı 192 nci maddesinde “(1)Devlet Memurlarından T. C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir. (2)Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi tutarı gibi diğer hususlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.” denilmiştir.

Toplu Konut Fonunun kaldırılmış olmasının yanı sıra, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve toplu konut uygulamalarının kredilendirilmesi ile fonun diğer kullanım sahalarına ilişkin esas ve usullerin belirlendiği “Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği”nde, 657 sayılı Kanun ile memurlara tanınan hakkın kullanımına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamıştır.

Öte yandan, memura tanınan bir hak olarak yürürlükte olan ancak uygulama imkanı bulunmayan ya da  tanınmayan bu hükmün derhal hayata geçirilmesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasına  çalışılmasının yanı sıra; her sabah kalktığında, memuru rotasyona tabi tutmayı, iş güvencesini kaldırıp  sözleşmeli yapmayı ve benzeri düşünceleri personel reformu diye açıklayan ilgili bürokratlarımızı da, bu hayalleri bırakarak, zaten Kanunda var olan uygulamaların hayata geçirilmesi konusuna eğilmelerini öneririz.  

memurunyeri 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.