logo yeni

DİSİPLİN AMİRİNE GÖRE YORUMU DEĞİŞEBİLEN FİİL VE HALLER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların,  tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre çeşitli disiplin cezaları verilebilmektedir.

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılmıştır. Ancak sayılan fiil ve hallerin bir kısmı somut tespitlere dayanabilecek iken, bir kısım fiil ve hal ise ilgili disiplin amirlerinin değerlendirmesine göre farklı yorumlanabilecek niteliktedir.

Örneğin; “Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” fiilinin, memur tarafından işlenip işlenmediği somut olarak belirlenmesi mümkün iken, “Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak” fiilinin memur tarafından işlenip işlenmediği ile hangi tutum ve davranışın bu fiil kapsamında değerlendirildiği yoruma açık bir konudur.

Farklı yorumlanabilecek fiil ve haller

Disiplin cezası gerektirdiği belirtilen fiil ve hallerden; somut olarak tespit edilmesinin ve kanıtlanmasının zor olduğunu, yoruma açık olduğunu ve disiplin amirleri tarafından benzer durumdaki tüm personele aynı şekilde uygulanmasının mümkün olmadığını düşündüklerimizden bazıları şunlar:

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

-Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

-Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

-Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

-Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

-İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

-Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,

-İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,

-Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

-Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

-Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.