logo yeni

YAZ TATİLİNDE ANKET YAPMAYAN ÖĞRETMENE NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Bir lisede görev yapmakta iken, yaz tatilinde “Hane Halkı Harcama Anketi” yapmakla görevlendirilen ve bu görevi yapmayan öğretmen hakkında  “talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak” fiilini işlediği gerekçesiyle verilen “maaş kesim cezası” hukuka uygun bulunmadı.

Eğitim kurumlarına yapılanı harcamaların, öğrenci maliyetlerinin, eğitim kurumlarına ve öğrencilere yapılan yardımlar gibi ihtiyaç duyulan istatistiki bilgiler ile hane halkı eğitim harcamalarının sistematik olarak tespit edilmesi ve yayımlanması amacıyla hazırlandığı belirtilen anketin,  “anketlerin öğretmenlik mesleği ile ilgisi olmadığı, angarya niteliğinde olduğu, yaz tatilinin hak niteliğinde olduğu ve tatil döneminde işlem yapmasının doğru olmadığı, öğrenci velileri ile parasal konularda karşı karşıya gelmeyi etik bulmadığı” gerekçesiyle öğretmen tarafından yapılmaması üzerine, öğretmen hakkında disiplin cezası verilmesi üzerine açılan dava İstanbul  5. İdare Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Mahkeme Kararında “Bu durumda öğretmenlik mesleğinin görev tanımı içinde yer almayan ve ancak öğretmen unvanına sahip devlet memurunun kendi rızası ile yapabileceği nitelikte olan bir iş ve işlemden ötürü sorumlu olduğu kabul edilmek sureti ile bu işlemi yapmaması dolayısıyla cezalandırılma yoluna gidilmesinin mümkün olmaması karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilmek suretiyle, verilen disiplin cezasının iptaline hükmedildi.

Söz konusu Karar için tıklayınız...

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.