logo yeni

KAPLICA TEDAVİSİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI VE ÖDEMELER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananların, yol masrafı ve gündelikleri ile refakatçi giderleri de karşılanmak suretiyle kaplıca tedavisi görmeleri mümkün bulunmaktadır. Ancak, kaplıca ücretinin SGK tarafından karşılanan miktarı ile hasta ve refakatçiler için belirlenen gündelik miktarlarının düşük olması ve kaplıcanın bulunduğu yerlere gidiş ve dönüş için verilecek yol masrafının belirleniş şekli, kaplıca tedavisini hastalar için külfetli hale getirmektedir.  

Kaplıca tedavisi için “rapor” şartı

Diğer sağlık hizmeti sunucuları arasında yer verilen ve sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılmamış olan kaplıcalarda tedavi görebilmek için, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun bulunması gerekir.

Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir.

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler.

Kaplıca tedavilerine ait yol ve gündelik giderleri

Kaplıca tedavilerine ilişkin yol ve gündelik giderleri, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi halinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp, raporun geçerli olduğu süre içerisinde sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenecek sevk belgesi ile 5 işgünü içerisinde kaplıca tesisine müracaat edilebilmektedir.

Gündelik miktarı, 2013 yılı ilk 6 aylık dönemi için;

-İl içi sevklerde(merkez-ilçe, ilçe-ilçe) günlük 7,38 TL,

-İller arası sevklerde günlük 14,77 TL’dir.

Kaplıca tedavilerinde yol gideri, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak ödenir. Yol giderleri mutat taşıt bedeli üzerinden ödenir.

Refakatçi giderleri

Kaplıca tedavilerine ilişkin refakatçi giderleri, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır.

Raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

Kaplıca tedavi masraflarının ödenmesi

Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sözleşme yapılmamış kaplıca tesisleri ile sözleşmeler yapılıncaya kadar, bu sağlık hizmeti sunucularında görülen tedaviye ilişkin giderler tedavi görenler tarafından karşılanır.  Ödene bu tutarlar, tedavi giderlerine ilişkin fatura ve sağlık raporu ibraz edilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından  "banyo-kaplıca" bedeli olarak ilgililere geri ödenir. Kaplıcada görülen diğer işlemler faturalandırılsa dahi bedelleri karşılanmaz. (“banyo kaplıca” bedeli, günlük 4,05 TL’dir)

Konaklama (yatak)  ücreti

Kaplıca tedavisi için ayrıca konaklama (yatak) ücreti ödenmemektedir.

Kaplıca tedavisinde, bir gün için “banyo kaplıca” ücreti olarak 4,05 TL. ve gündelik olarak da başka bir ilçeye sevk olunduğu varsayılırsa 7,38 TL. olmak üzere toplam 11,43 TL. ödenmektedir.

Buna göre, kaplıcada tedavi amacıyla kalınacak bir gün karşılığında; banyo ücreti, konaklama ücreti, yemek ücreti, vs. için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak toplam tutar 11,43 TL. olacaktır.

Ödeme yapılmayacak haller

-Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin,

-Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçtikten sonra kaplıca tedavisi görenlerin

kaplıca tedavilerine ait bedeller, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaz.

logokucuk 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.