logo yeni

ADALET ÇALIŞANLARININ SORUNLARINA ÇARE ARANIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Adalet çalışanlarının mali ve özlük hakları konusundaki taleplerinin karşılanması ve kazanılmış haklarının iadesi amacıyla çalışmalar yürüten Türk Büro-Sen, TBMM’de ve çeşitli platformlarda konuyu gündeme getirerek ve yetkililere aktararak, sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor.

Türk Büro-Sen, Adalet çalışanlarıyla ilgili olarak şu sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtiyor:

•Adalet Bakanlığı çalışanlarının fiili hizmet zammından yararlandırılması,

•666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31.12.2012 tarihi itibari ile kaldırılan fazla çalışma ücretlerinin personele ödenmesi,

•Mübaşirlerin ve diğer yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin Genel İdari Hizmetler sınıfına alınması ve ek göstergeden yararlandırılması,

•Çalışanların almış olduğu, ek ödeme vb. tüm ücretlerin emekli keseneğine tabi tutulması,

•657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinde düzenleme yapılarak Adalet hizmetleri sınıfının oluşturulması,

•2011 yılında çıkartılan 632 sayılı KHK ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin aynı Kanunun 4/A kapsamına geçişi sağlanmıştır. Ancak Kararnamenin yayın tarihi olan 4 Haziran 2011 tarihi öncesinde sözleşme imzaladığı halde idarenin geç göreve başlatması nedeniyle kadroya geçirilmeyen sözleşmeli personel ile bu tarihten sonra sözleşme imzalayan tüm 4/B’li çalışanların kadroya geçirilmesi,

•4/C’li çalışan personelin kadroya geçirilmesi ve diğer çalışanların tüm haklarından faydalanmasının sağlanması,

•Banka promosyonların çalışanlara eşit dağıtılması,

•Adalet çalışanlarının, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına alınması,

•İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavına Adliye’de çalışan diğer fakülte ve yüksekokul mezunlarının da müracaat edebilmesinin sağlanması ve kurumda çalışan personel yönünden yaş sınırının kaldırılması için yönetmelikte gerekli değişikliğin yapılması,

•Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı’nda 8 yıllık hizmet süresi şartının 5 yıla indirilmesi

•Görevde Yükselme sınavını kazandığı halde bulunduğu komisyonda boş kadro olmadığı gerekçesiyle atanamayan personelin Yönetmelikte değişiklik yapılarak boş olan diğer yerlerdeki kadrolara atanmasının sağlanması,

•2013 yılı itibari ile kaldırılan ulaşım bedelinin tekrar tahsis edilmesi,

•Adli emanet memurluğu kadrosunda çalışan emanet memurlarının özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ve ek gösterge konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesi,

•Adalet Bakanlığı merkez taşra teşkilatı ve yüksek yargı organlarındaki zabıt katibi, emanet memuru gibi kadrolarında veri hazırlama kontrol işletmeninin mali ve sosyal haklarından yararlandırılarak üçüncü derece kadro verilmesi.

•Adalet çalışanlarına Merkez ve Taşra ayrımı yapılmaksızın Yargı Hizmetleri Tazminatı verilmesi,

•Suçüstü nöbet ücretlerinin ödenmesi,

•Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile adliyelerdeki adli sicil müdürlüğü veya şefliği bünyesinde çalışan personel ile aynı işi yapmasına rağmen tazminat oranları farklıdır. Aynı işi yapan merkez ve taşra personelinin tazminat oranlarının eşitlenerek, bu oranların arttırılması,

•Adalet Bakanlığında yapılan görevde yükselme sınavlarında, merkez teşkilatı ve HSYK personelinde olduğu gibi taşra personelinin de istediği komisyona başvurabilmesinin sağlanarak görevde yükselme eğitime katılacak kişiler için kriter değerlendirilmelerinin ve atamaların komisyonlar yerine Bakanlık tarafından (halen uygulanmakta olan denetimde serbestlik müdürlüğü, icra müdürlüğü gibi) en yüksek puan alandan başlayarak ülke genelinde boş bulunan kadrolara atama yapılması,

•Adalet çalışanlarına kişisel gelişimine kurumsal destek sağlanması,

•Yaptıkları hizmet gereği yoğun psikolojik baskı altında olan Adalet çalışanlarına Psikolojik destek verecek birimlerin oluşturulması,

•Adliye saraylarının yakınlarına kurulan baz istasyonlarının kaldırılması,

•Sosyal tesislerden tüm personelin eşit şekilde yararlandırılması.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.