logo yeni

ÇÖZÜMLEYİCİ VE PROGRAMCILAR TH SINIFINA GEÇEBİLECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, çözümleyici ve programcıların teknik hizmetler sınıfı kapsamında değerlendirilmeleri gerektiği konusunda görüş açıklamakla birlikte, bu personelin ücret ve diğer özlük haklarını yakından ilgilendiren sınıf değişikliği düzenlemesine ilişkin herhangi bir adım atılmıyor.

Konu bazı yönleriyle yasal düzenleme gerektirmekle birlikte, çözümleyici ve programcıların sorunlarının bir kısmı Bakanlar Kurulu Kararı ile de çözüme kavuşturulabilecek niteliktedir.

Çözümleyici ve programcı mesleğine bakış

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları tarif edilirken; “… kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurların… ” Genel İdare Hizmetleri Sınıfını oluşturacağı,  “… kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, … fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzerlerinin” Teknik Hizmetler Sınıfını oluşturacağı ifade edilmiştir.

Öte yandan, Devlet Personel Başkanlığı tarafından konuya ilişkin verilen 17/10/2012 tarih ve 15226 sayı ile görüşte; “Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil çözümleyici ve programcı kadrolarının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması gerektiği ifade edilmiş; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan çözümleyici ve programcıların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan Teknik hizmetler Sınıfında yer almasının uygun olduğu yönünde değerlendirmede bulunmuştur.

Arıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çözümleyici ve programcı olarak görev alacak personelde, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Fizik gibi lisans bölümlerden mezun olma şartlarının aranması da halen devam eden bir uygulamadır.

Bunların yanı sıra, çözümleyici ve programcıların yaptıkları işler;  yönetim, icra, büro ve benzeri genel idare hizmetleri kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte işler olmayıp, teknik hizmetler kapsamında değerlendirilmesi gerekecek nitelikteki araştırma, inceleme, veri toplama, planlama, sorun analizi, yazılım, yazılım geliştirme ve uygulama, istatistiki yöntemler kullanma vb. işlerdir.

Bu nedenle, hem eğitimleri bakımından, hem de yaptıkları işlerin niteliği bakımından, çözümleyici ve programcıların Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilmeleri bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sıkıntılar ve çözüm yolları

Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilmedikleri için aynı eğitimi aldıkları emsal personele göre aylık ücret ve diğer özlük hakları bakımından düşük seviyelerde kalan çözümleyici ve programcıların bu sorunlarının tümünün çözülebilmesi için yasal düzenleme şart olmakla birlikte. Yasal düzenlemeye gerek olmadan Bakanlar Kurulu Kararıyla da çözülebilecek bazı hususlar bulunmaktadır.

Çözümleyici ve Programcı unvanlı personelin Bakanlar Kurulu Kararıyla “Teknik Hizmetler Sınıfı” kapsamına alınması mümkündür. 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI kapsamına ve aynı maddenin Ortak Hükümler bölümünün (A-4) fıkrasına Bakanlar Kurulu Kararı ile alınmaları halinde;

-Çözümleyici ve Programcı unvanlı personel, bulunduğu dereceden bir üst dereceye yükselir.

-Yan Ödeme Kararnamesinde yer aldıkları bölümler değişir. Özel Hizmet Tazminatı oranında “32” puanlık, Yan Ödeme puanında ise “275” puanlık bir artış meydana gelir.

Ancak, Bakanlar Kurulu tarafından Yan Ödeme Kararnamesinde de değişiklik yapılmak istenmesi ve THS grupları içerisinde unvan belirtilmek suretiyle başka bir grup içerisine dahil edilmelerinin sağlanması halinde ise, çözümleyici ve programcıların yararlanacakları zam ve tazminatlar daha da yüksek olabilecektir.

Diğer değişikliklerin yapılması

Çözümleyici ve programcıların, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil personelin yararlandığı ek göstergelerden ve ek ödemelerden yararlanabilmeleri için ise yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.