logo yeni

POLİSLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI DÜZELTİLECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Son yıllarda emniyet mensuplarının eğitiminde, araç gereç ve donanımlarında çok sayıda olumlu adımlar atılmasına rağmen, çalışma koşullarında henüz istenilen düzeye ulaşılmadığı ve özlük hakları ile sosyal statülerine ilişkin önemli sorunların olduğu gerekçesinden hareketle,  bu hususların araştırılması ve sorunların çözümüne ilişkin adımların hızlandırılması amacıyla Meclis Araştırması açılması istendi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ve milletvekili arkadaşları tarafından Meclis Araştırması açılması için Meclis Başkanlığına verilen önergenin gerekçesinde şu hususlara  yer verildi:

“Hızlı kentleşme, artan nüfus, gelişen ve çeşitlenen teknoloji, suç sayılan eylem ve davranışları çoğalmakta, daha karmaşık hale getirmektedir. Ülkemizin geçirdiği bu toplumsal değişime ek olarak ekonomik koşullarda kötüleşme, küresel terör gruplan, kamu güvenliğimize yönelik tehditleri giderek artırmaktadır. Bu tehditlere karşı en önemli güvencemizin polislerimiz olduğu açıktır.

Son yıllarda polislerimizin gerek eğitiminde gerekse araç gereç donanımlarında çok sayıda olumlu adımlar atılmasına karşın, çalışma koşullarında henüz istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Ayrıca özlük hakları ve sosyal statüleriyle ilgili önemli sorunları bulunmaktadır.

AB’ne aday bir ülke olarak, suçları toplumsal yaşamın dayanabileceği bir sınır içinde tutabilecek güçte, yansız, etkin, kent yaşamına uygun, görev ve kuruluş yasaları çağın gereklerini içeren, toplumun ve mesleğin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş, hareket ve iletişim yeteneği üstün, personeli nitelik ve nicelik olarak yeterli, disiplinli, sosyal ve ekonomik güvencelere kavuşturulmuş, politik etkilerden uzak bir emniyet teşkilatı temel hedeflerimizden biri olmalıdır.

Bu hedefe ulaşabilmenin en önemli adımı, bu kurumun asli unsuru olan polislerin sorunlarını çözmektir. Araştırma önergemizin kabulüyle kurulacak bir araştırma komisyonu polislerimizin yaşadığı sorunları tespit etmekle kalmayacak, bu konuda atılacak adımları da hızlandıracaktır. Polislerimizin yaşadığı sorunların sadece bürokratik mekanizmaların alacağı kararlarla çözülmeyeceği anlaşılmıştır. Bunun en önemli nedeni emniyet bürokrasisi üzerinde tek yönlü bir siyasal-ideolojik baskının kurulmuş olmasıdır. Meclisimizin bu konuya sahip çıkmasıyla huzur ve toplumsal barışın güvencesi bir polis teşkilatının oluşturulmasında önemli bir adım atılmış olacaktır.”

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.