logo yeni

TEDAVİ YARDIMINDAN ÜVEY ÇOCUK DA YARARLANMALI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Velayeti eşinde olan üvey çocuğunun sağlık yardımından yararlandırılmaması üzerine memur olan babanın açtığı davayı reddeden idare mahkemesinin kararı Danıştay tarafından bozuldu.

Eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunun kendisine ait sağlık hizmetlerinden yararlanması için yaptığı başvurunun, “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca üvey oğlunun bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, bu işlem aleyhine dava açıldı.

Davacı, üvey çocuğunun velayetinin mahkemece eşine verildiğini belirterek çocuğun tedavi yardımından yararlandırılmamasının mağduriyetine neden olacağını ileri sürmek suretiyle iptal davası açtı.

Davaya bakan Kayseri 1 inci İdare Mahkemesi, davacının üvey çocuğuna bakmakla yükümlü olmadığı, evli bulunduğu eşinin velayeti altındaki çocuğun davacıdan dolayı tedavi giderlerinden yararlanmasının hukuken olanaklı bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Mahkemenin red kararına karşı yapılan temyiz istemini görüşen Danıştay 5 inci Dairesi, kanun koyucunun aile yardımı ödeneğine müstahak çocukları belirlerken, öz üvey ayrımı yapmadığı, çocuk üvey de olsa geçiminin devlet memuru tarafından sağlanması halinde aile yardımı ödeneğine müstahak gördüğünü vurgulayarak, ''Bu husus ve ayrılmış ailelerde velayeti anneye verilmiş çocuğun babasının, çocuğun sağlık giderleriyle ya da diğer giderleriyle ilgilenmesi hususundaki ülke gerçekleri dikkate alındığında davacının isteminin olumlu karşılanmasının sosyal devlet ilkesinin de bir gereği olduğu tartışmadan uzaktır'' demek suretiyle, üvey çocuğun tedavi yardımına izin vermeyen Mahkeme kararını bozdu.  

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.