logo yeni

SAĞLIK PERSONELİ BUNA ÇOK ÜZÜLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanının onayına sunulan Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sağlık personelini üzecek değişiklikler de yapıldı. 

Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanının onayına sunulan 21.02.2013 tarih ve 6428 sayılı “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 657 sayılı Kanunun bir maddesinde değişiklik yapılırken, Kanuna bir de Geçici Madde eklendi. 

6428 sayılı Kanun ile;

1-Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde değişiklik yapıldı.

68 inci maddenin (B) bendinin birinci paragrafında yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı” ibaresi “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” şeklinde değiştirildi. 

Bu değişikliğin anlamı ne?

Devlet memurunun bulunduğu kadroda derecesinin yükseltilebilmesi için; üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması, kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması gerekir.

Ancak, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi uyarınca, “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” dışındaki memurlar, derece yükselmesindeki süre şartına bakılmaksızın 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanabilmektedir.

Kanun değişikliği ile maddeye “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” da dahil edildi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu hizmet sınıfında olanların ilk dört dereceli kadrolara atanmasında, derece yükselmesindeki süre şartı aranacak, yani artık bu hizmet sınıfında çalışanlar "torba kadro" şeklinde adlandırılan uygulamadan yararlanamayacak. Torba kadro uygulaması hakkındaki detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

“Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” personeli, daha alt decelerdeyken  ilk dört  (1, 2, 3 ve 4 üncü) dereceli kadrolara atanamayacak. Bu derecelerdeki kadrolara atanabilmek için, normal derece yükselmesi yaparak bu derecelere ulaşmış olmaları gerekecek.

2-Devlet Memurları Kanununa Geçici 40 ıncı Madde eklendi.

Geçici madde ile, 68/B maddesinde yapılan değişiklik öncesinde ilk dört dereceli kadrolara atanmış olanların durumu düzenlendi.

Buna göre; değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar, aynı kurumun aynı unvanlı kadrolarında bulundukları sürece ve kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerine yükselinceye kadar söz konusu dereceler için öngörülen haklardan yararlanmaya devam edecekler. 

6428 sayılı Kanundaki söz konusu düzenlemeler:

MADDE 18- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinin birinci paragrafında yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı” ibaresi “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 40- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında 68 inci maddenin (B) bendi hükmü uygulanarak 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar, aynı kurumun aynı unvanlı kadrolarında bulundukları sürece ve kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerine yükselinceye kadar söz konusu dereceler için öngörülen haklardan yararlanmaya devam ederler.”

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.