logo yeni

“ARAŞTIRMACI”LAR BU HABERE SEVİNECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Kurumların teşkilat kanunlarında yapılan yeni düzenlemelerin gereği olduğu ileri sürülerek, bazı unvanlardaki personelin görevden alınıp “Araştırmacı” denilen kadrolara atanması sonrası, bu personel büyük sıkıntılar yaşamıştı.

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de, Sağlık Bakanlığında İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcısı olarak görev yapan çok sayıda personel görevlerinden alınarak Araştırmacı kadrosuna atanmıştı.

Bu personelin sorunlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesi ile gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının sağlanması amacıyla, Meclis Araştırması açılması istendi.

MHP Mersin Milletvekili Ali ÖZ ve arkadaşları tarafından verilen Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergenin gerekçesinde şöyle denildi:

“İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcısı olarak görev yapan yaklaşık 2700 personel görevlerinden alınarak Araştırmacı kadrosuna atanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, 02 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 663 sayılı KHK ile Bakanlık Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüklerindeki tüm kadrolu İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri (yaklaşık 700 kişi) ile aynı kararname ile 02 Kasım 2012 tarihinden itibaren de Hastane Müdürü ve Müdür Yardımcıları (yaklaşık 2000 kişi) istekleri dışında ve henüz görev tanımı yapılmamış Araştırmacı kadrosuna atanmışlardır.

Bu kadroda bulunanların kazanılmış statülerinde ve bu statüye bağlı olan mali ve özlük haklarında kayıplar meydana gelmiştir.

Araştırmacı maaşı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü ve Müdür Yardımcısının maaşından %50 düşüktür.

Bilindiği üzere, Sağlıkta Dönüşüm Programı 2002 yılından itibaren uygulanmış olup kamuoyu araştırmalarında %80 oranında vatandaş memnuniyeti yanında seçimlerde gösterilen başarılarının bir nedeni olarak görülmekte iken bu programın uygulanmasını sağlayan sağlık yöneticilerinin (İl Sağlık Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü (merkez+taşra), Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı) %85’inin tasfiye edilmesinin nedeni anlaşılamamaktadır.

Anayasa hükümleri gereği özlük hakları ancak kanun ile düzenlenebilecekken, Kanun Hükmünde Kararname ile değişikliğe gidilmiştir.

Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı iken araştırmacı kadrosuna atama yapılması kazanılmış hakların ihlali anlamına gelmektedir.

Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı kazanılmış bir hak olup, kişisel bir hata, hile veya kusur isnat edilmeden mevzuat değişikliği ile kadroların iptal edilmesi ile hem kazanılmış statü kaybı, hem de mali kayıp söz konusu olduğundan yapılan işlem açıkça hukuka aykırı bir işlemdir.

Hiyerarşik kademeler içinde yer alan Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcıları kadro unvanları, bu kademeler içinde yer almayan bir gruba düşürülerek şahıslar statü kaybına maruz bırakılmıştır.

Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarından araştırmacı kadrosuna atanmak 657 sayılı kanunun kadro ve liyakat ilkelerine aykırıdır.

Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı iken araştırmacı kadrosuna atanmak, açıkça Anayasanın 10 uncu maddesinde hüküm altına alınan “eşitlik ilkesine” aykırıdır.

Söz konusu bu değişiklik ile Görev unvanları iptal edilen görevliler için değişik uygulamalara gidilerek bazı kurum çalışanları korunurken, özellikle Sağlık Müdür yardımcısı, Şube Müdürü, hastane Müdürü ve Hastane müdür yardımcı unvanlı kişiler mağdur edilmiştir.

KHK çıkarma yetkisinin sona ermiş olması nedeniyle TBMM’nin vermiş olduğu yetkiyle yapılan mağduriyeti düzeltici yasal düzenlemeleri en kısa zamanda yerine getirmesi, iptal edilen kadroların şahsa bağlı kadro haline getirilmesi, ayrıca, geçici bir madde ile “Uzmanlığa Geçiş” için düzenleme yapılarak, hak kaybına uğrayan personel için koruyucu bir hükme yer verilmesi gerekmektedir.

Sağlıkta dönüşüm programına büyük emeği geçen yaklaşık 2.700 kişinin mağduriyetinin giderilmesi ve konunun bir an önce çözülerek kırgınlıkların giderilmesine vesile olması amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 104.ve 105.maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.”

Kariyerlerine ve liyakatlarına uygun olarak atandıkları görevlerden hiçbir sebep yokken alınan ve mağdur edilen Araştırmacıların sorunlarının çözümüne yönelik bu girişim çok olumlu olmakla birlikte, bunun sadece Sağlık Bakanlığı personeli ile sınırlı tutulmayıp benzer sıkıntıları yaşayan diğer kurumlar personelin sorunlarını da kapsayacak şekilde bir çözüm üretilmesinin gerektiğini düşünmekteyiz.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.