logo yeni

MALİYE PERSONELİ FARKLI HİZMET SINIFI İSTİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Maliye Bakanlığı çalışanları, yaptıkları işin niteliğinden dolayı, maddi ve manevi açıdan farklı değerlendirilmeleri gerektiğini, Bakanlık içerisinde bazı birimlerin personeline ayrıcalıklı davranıldığını, bu hususların çalışma barışını ve iş verimini olumsuz etkilediğini ileri sürüyorlar.

Maliye Bakanlığı personelinin, sorunlarının ve isteklerinin bazıları şöyle:

-Yürüttükleri hizmetlerin çoğunlukla “para” ile ilgili olduğunu ileri sürerek, Genel İdare Hizmetleri sınıfı dışında ayrı bir sınıflandırma yapılmasını ve “Mali Hizmetler Sınıfı” diye de adlandırılabilecek bu sınıf içerisinde kendilerine yer verilmesini istiyor.

-Bakanlık çalışanlarının büyük bir bölümünün lisans mezunu olduğunu ve yürüttükleri iş yükünün ağır olduğunu, ancak ücret dengesi bakımından diğer kurumların çoğundaki lise mezunu personele göre daha düşük ücret aldıklarını belirterek, yapılan işin niteliği ile eğitim durumunun esas alınarak aynı unvanlarda ücret farklılaştırmasına gidilmesini istiyor.

-Eğitim Hizmetleri Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına tabi memurların, çalıştıkları bölgeye göre yıllık belirli bir hizmet puanı almak suretiyle rahatlıkla tayin isteyebildiklerini, belirli aralıklarla özür durumu sebebiyle yer değiştirebildiklerini ifade ederek, Maliye çalışanlarının atandıkları yerde yıllarca kaldıklarını, özür durumun tayinlerinin bile ancak mahkeme kararıyla gerçekleşebildiğini, bu nedenle diğer hizmet sınıflarına benzer düzenlemenin kendileri için de yapılmasını istiyor.

-Bakanlık içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı personeline farklı haklar tanındığı halde diğer birim personelinin bu haklardan yararlanamadıklarını iddia ederek, Bakanlığın tüm personelinin aynı haklara sahip olmasının sağlanmasını istiyor.

-Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının belli aralıklarla sınavlara alınarak görevde yükselmelerinin ve kurum içi uzmanlaşmalarının sağlandığı halde, bu imkanın benzerinin diğer birimlerin personeline tanınmadığını ileri sürerek, Bakanlık içerisinde personel arasında eşitliğin ve çalışma barışının sağlanabilmesi için, benzer haklardan diğer birimler personelinin de yararlanmasının sağlanmasını istiyor.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.