logo yeni

MEMURLAR, SAHİP OLDUKLARI HAKLARIN HANGİLERİNİ KULLANIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Devlet memuru olarak görev yapanlar, 657 sayılı Kanundan kaynaklanan bazı haklara sahiptirler. Bu hakların bir kısmı, çeşitli sebeplerle kullanılmamakta, tanınan haklardan yararlanmanın unutulduğu durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların bazı haklarını “genel haklar” başlığı altında sıralarken, bazı haklara ise çeşitli hükümlerinde yer verilmiştir. Bu haklardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir:

Uygulamayı isteme hakkı

Devlet memurları, 657 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan diğer mevzuatın yürürlükte bulunan hükümlerinin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

Güvenlik hakkı

Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

Emeklilik hakkı

Sosyal güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde emeklilik hakkına sahiptirler.

Çekilme hakkı

Devlet memurları, kendi istekleriyle memurluktan ayrılabilirler.

Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı

Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat, şikayet hakkının kullanımı ile ilgili ayrıntılar için buraya tıklayınız.

Sendika kurma hakkı

Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

İzin hakkı

Devlet memurları, 657 sayılı Kanunda öngörülen süre ve şartlarla; yıllık, hastalık ve refakat, mazeret, aylıksız izin hakkına sahiptirler.

Kovuşturma ve yargılamaya ilişkin haklar

Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.

İsnat ve iftiralara karşı korunma hakkı

Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler. Ayrıntılar için tıklayınız.

Dahil olduğu hizmet sınıfında ve derecesinde çalışma hakkı

Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

İlerleme ve yükselme hakkı

Memurlar gerekli şartları taşımaları halinde bulundukları derecede kademe ilerlemesi yapma, derece yükselmesi yapma, hakkına sahiptirler.

Yeniden atanma hakkı

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilen ya da çekilmiş sayılanların, yeniden Devlet memuru olarak atanmayı isteme hakkı vardır.

Savunma hakkı

Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Ayrıca, hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

Disiplin cezasına itiraz hakkı

Memurların, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz hakkı vardır.

Tedavi yardımı hakkı

Memurlar ile çalışmayan eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarının, aile yardımına müstahak çocuklarının tedavi yardımından yararlanma hakkı vardır.

Aylık ve ücret hakkı

Memurların; kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında, ilgili mevzuatta öngörülen tutarlarda aylık ve ücret alma hakkı vardır.

Aile yardımı ödeneği hakkı

Evli olan ve eşi çalışmayan memurun eşinden dolayı, çocukları olan memurun da çocuklarından dolayı aile yardımı alma hakkı vardır. Ayrıntılar için tıklayınız.

Doğum yardımı hakkı

Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere doğum yardımı ödeneği verilir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Ölüm yardımı hakkı

Memur olmayan eşi ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölen memurlara ölüm yardımı verilir. Memurun ölümü halinde ise, bu ödenek sağlığında bildirdiği kimseye ödenir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Cenaze giderlerinin karşılanması hakkı

Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri kurumlarınca karşılanır.

Harcırah hakkı

Bir görevin yerine getirilmesi için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılan memurların harcırah alma hakkı vardır. Ayrıntılar için tıklayınız.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.