logo yeni

GÖREVİ ZAMANINDA YAPMAMANIN CEZASI AMİRE GÖRE DEĞİŞİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Devlet memurlarına disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin bir kısmı somut olaylara ve kanıtlara dayandırıldığı halde, bir kısmı ise daha soyut gerekçelerle disiplin işlemlerine konu edilmektedir. İşlenen fiil ve halin ağırlık derecesine göre cezanın da değişiklik göstermesi nedeniyle, benzer nitelikteki fiil ve haller için farklı cezalar öngörülmüş olması halinde, aynı fiil veya hal için farklı amirler tarafından farklı disiplin cezası verilmesi sonucu da doğabilmektedir.

Örneğin, Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile ceza gerektiren fiil ve hallere bakıldığında, “verilen emir ve görevlerin yapılmasına” ilişkin fiil ve hallerin 4 farklı disiplin cezasını gerektirdiğini görmekteyiz.

-“Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, … kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak” uyarma cezasını,

-“Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, … kusurlu davranmak” kınama cezasını,

-“Verilen emirlere itiraz etmek” kınama cezasını,

-“Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, … ” aylıktan kesme cezasını,

-“Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak” kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını

gerektirmektedir.

Öte yandan, disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacak olması nedeniyle, “verilen görev ve emirleri kasten yapmamak” fiilinin iki defa işlendiği gerekçesiyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi de mümkündür.

Verilen bir emrin tam ve zamanında yapılmamasının, amir tarafından “kayıtsılık ve düzensizlik”, “kusur”, “itiraz” ya da “kasıt” hallerinden hangisi kapsamında değerlendirilerek disiplin cezasına konu edileceğinin ise; amirin Devlet memuriyetine bakışı, personele karşı eşit yaklaşım düşüncesi ve amir sorumluluğu ile doğrudan ilişkili olacağını değerlendirmekteyiz.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.