logo yeni

PARTİLER DOĞUM İZNİNDE YARIŞIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in doğum izninin artırılacağına ilişkin açıklamaları ile CHP milletvekilleri tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulan doğum izni konusundaki yasa teklifi, partiler arasında adeta bir yarışı ortaya koyarken çalışan bayanları da sevindirdi.

AKP'den 24 hafta

Çelik bugün yaptığı açıklamada, kadın istihdamının teşviki amacıyla alınması düşünülen önlemler için, "Bunlardan birincisi doğum izninin 24 haftaya çıkarılması, maliyetinin devlet tarafından karşılanması. Diğeri, doğum iznine ayrılan kadının doğumdan sonra işe alınmasının zorunlu kılınması, memur olan annelerin ücretsiz doğum izninde geçen sürenin de derece kademe hesaplarına katılması, çocuk yardımlarının artırılması, kamu kurumlarında kreş zorunluluğu getirilmesi, çocuk sayısına göre kadınlarda emeklilik yaşının kademelendirilmesi yani aşağı çekilmesi." demişti. 

CHP'den 28 hafta

CHP milletvekilleri Sezgin TANRIKULU ve Veli AĞBABA tarafından da yine kadın çalışanların doğum iznin artırılmasını amaçlayan yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklifin gerekçesinde "Başbakanın sürekli olarak yeni evlenen çiftlere 3 çocuk talebinin artık 5 çocuğa çıktığı kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır ayrıca anne sütünün önemine değinen Başbakanın annelere bebeklerini anne sütü ile beslemeleri tavsiyeleri de unutulmamalarıdır.. Bilimsel verilere göre anne sütünün önemine değinen bilim İnsanları gibi Başbakan da bu fikirleri ile topluma yol gösterme çabasındadır. Ancak tavsiyeleri doğrultusunda icraatları aynı oranda paralellik göstermemektedir. Doğum öncesi ve doğum sonrası izin konusunda 657 sayılı ve 4957 sayılı Kanunlarda yapılan düzenlemeler yetersiz kalmaktadır." denilerek doğum izninin 28 haftaya çıkarılması  istendi.

Kanun teklifi:

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesinin (A) bendi aşağıdaki Şekilde değiştirilmiştir.

“A) Kadın memura; doğumdan önce on dört, doğumdan sonra on dört hafta olmak üzere toplam yirmi sekiz hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi on dört haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğunu takdirde doktorun onayı ile kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen sure kadar izin verilir.

MADDE 2- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 74. Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki Şekilde değiştirilmiştir.

“Kadın işçilerin doğumdan önce on dört ve doğumdan sonra on dört hafta olmak üzere toplam yirmi sekiz haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak on dört haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.