logo yeni

MEMUR GÜVENCESİ KALKACAK MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında toplanarak, yeni anayasanın ''İdare'' bölümünde yer alacak ''Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri'' maddesini müzakere etti.

Memur güvencesi ne olacak?

1982 Anayasa’sında yer alan “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” hükmü memur güvencesinin temelini oluşturmaktadır.

Bu bakımdan bu ifadelerde değişiklik yapılması memuriyet güvencesinin de sona ermesi anlamına gelebileceği için bu tanımlar konusunda tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Hangi parti ne önerdi?

Görüşmelerde uzun süre memur ve kamu görevlilerinin yeni Anayasada nasıl tanımlanacağı konusu tartışılırken, AK Parti, yeni Anayasada ''Çalışanlar'', CHP ve MHP, ''Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri'', BDP ise ''Kamu Personeli'' ile ilgili tanımın yer almasını önerdi.

AK Parti, ''Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler çalışanlar eliyle yürütülür. Kamu hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla karşılanacağı haller kanunla düzenlenir'' hükmünün yer almasını istedi.

CHP ve MHP memur güvencesinin devamında ısrarlı

CHP ve MHP; maddenin ''Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür'' şeklinde yazılmasını önerdi.

BDP ise maddenin, ''Kamu idarelerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler, kamu personeli eliyle görülür'' şeklinde olmasını istedi.

Kanuni düzenleme yapılabileceğinde uzlaşıldı

Komisyonu oluşturan partiler; bu kişilerin meslekte yükselmeleri, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri ile üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenmesini, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin saklı kalmasını, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak faaliyette bulunmakla yükümlü olmasını benimsedi.

Ayrıca, CHP ve BDP; ''Görevlerini yerine getirirken, kişiler arasında inanç ve düşüncelerinden ötürü herhangi bir ayrım yapamazlar'' ifadesinin, ayrı bir fıkra olarak maddede yer almasını istedi.

Komisyondaki 3 parti, bu kişilerin görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar hakkında ceza soruşturması açılmasının, ancak kanunda belirtilen hallerde idari mercin iznine bağlı kalmasını isterken, BDP bu fıkra hükmünü tekrar değerlendireceği notunu metne koydu.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.