logo yeni

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNİN SIKINTILARI SÜRÜYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda görev yapan Zabıta ve İtfaiye personelinin; özlük haklarının iyileştirilmesine, çalışma koşullarının düzeltilmesine, can güvenliklerinin sağlanmasına ve fiili hizmet zammı konusunda yapılacak düzenlemelere ilişkin beklentilerinin karşılanmasına yönelik adımlar atılmıyor.

Zabıta ve itfaiye personeli, sorunlarından kaynaklı haklı beklentilerine rağmen, kamuoyunda gerekli ve yeterli desteği alamadıklarını düşünüyorlar.

Zabıta ve itfaiye personelinin beklentileri

-Zabıta ve itfaiyecilerin çalışma alanları ve yaptıkları görevler nedeniyle can güvenliklerinin bulunmaması nedeniyle, can güvenliklerini korumaya yönelik her türlü tedbirin alınması ve gerekli desteğin sağlanması,

-Çalışma süreleri bakımından Devlet memurlarından ayrılmakta ve farklı zaman dilimlerinde de görev yapmaları kaçınılmaz olduğundan, aile ve diğer sosyal hayatları da göz önünde bulundurularak, çalışma sürelerinin kısaltılması,

-Ağır çalışma koşulları nedeniyle, zabıta personelinin de fiili hizmet zammı uygulaması kapsamına alınması, itfaiye personelinin fiili hizmet zammının artırılması,

-Görevlerini yaparken yaralanmaları halinde kendilerine, ölümleri halinde ise ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımın yapılması,

-Fazla çalışma ücretinden belirlenmesinde, nüfusa göre bir ayrıma gidilmemesi

-Fazla çalışma ücretinin miktarının belediye meclisi kararına bırakılmaması ve değişkenlik göstermemesi.

-Fazla çalışma ücretinin, yıllık ve mazeret izin sürelerinde kesilmemesi ve maaşın bir unsuru haline getirilerek aynı zamanda emekli aylığına da yansıtılması,

-Yıl içerisinde 30 günden fazla kullanılan hastalık izni dönemlerinde maktu fazla çalışma ücretinde kesintiye gidilmemesi, 

-Belediyelerde amirleri tarafından keyfi muameleye maruz kalmalarını engelleyecek düzenlemelerin yapılması,

-Özel hizmet ödemeleri bakımından zabıta ve itfaiye personeli için ayrı bir grup oluşturulması,

-Zabıta ve itfaiye hizmetlerini fiilen yürüttükleri süreler için, bu personele ek ödeme yapılması

konularında gerekli düzenlemelerin yapılması halinde, toplum açışından çok önemli görevleri yürüten bu iki meslek grubuna dahil personelin iş veriminin artacağı, geleceğe yönelik kaygılarını azaltacağı ve işe olan bağlılıklarını artıracağı düşünülmektedir. 

Aylık maktu fazla çalışma ücretleri ne kadar? 

Zabıta ve itfaiye personeline fiilen yaptıkları fazla çalışmalar karşılığı aylık maktu olarak ödenecek ücret, görev yapılan yere göre farklı belirlenmiştir. 2013 yılı için bu belirleme şu şekilde yapılmıştır.

En son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

-10.000’e kadar olanlar için 195 Türk Lirasını,

-10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 209 Türk Lirasını,

-50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 232 Türk Lirasını,

-100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 261 Türk Lirasını,

-250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 311 Türk Lirasını,

-1.000.001’den fazla olanlar için 361 Türk Lirasını,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğeri büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 361 Türk Lirasını,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için 480 Türk Lirasını,

geçememektedir.

İtfaiye personelinin fiili hizmet zammı ne kadar?

İtfaiye veya yangın söndürme işlerini gören kurumlarda yangın söndürme işlerinde çalışanların her 1 yıl süreli fiili hizmetlerine 60 gün eklenmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.