logo yeni

DİSİPLİN CEZASI ALAN ADAY MEMURUN İLİŞİĞİ KESİLMEYEBİLİR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Adaylık süresi içinde disiplin cezalarından herhangi birini alan aday memurun, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile memurlukla ilişiklerinin kesilmesini sağlayan düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunu düşünen İdare Mahkemesi, bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Adaylık süresi sonunda başarısızlık” başlıklı 57 nci maddesinin birinci fıkrasında “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.” cümlesi yer alıyor. Bu hüküm nedeniyle, herhangi bir disiplin cezasını almış olan aday memurun memuriyetle ilişiği kesilebiliyor.

Açılan bir davada, bu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu iddiasını yerinde gören Kırıkkale İdare Mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdı. Mahkeme, “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.” biçimindeki cümlenin Anayasaya aykırı olduğunun değerlendirildiğini belirterek, iptaline karar verilmesi istedi.

Anayasa Mahkemesinin bugün yapacağı toplantıda, Kırıkkale İdare Mahkemesinin talebi ilk incelemeye tabi tutulacak. İlk inceleme ve sonrasında gerek görülmesi halinde Esastan dosyanın karara bağlanması ve söz konusu düzenlemenin Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesi halinde, disiplin cezası alan aday memurların memurlukla ilişiğinin kesilmemesi sonucu doğabilir.

Aday memurların hangi disiplin cezasını alırsa alsın, herhangi bir ayrıma gidilmeden görevle ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuran söz konusu hükmün iptalinin sağlanması halinde, aday memur ile asil memur arasında bu konudaki düzenleme eşitsizliği de ortadan kalkmış olacak. Zira, çok hafif ceza gerektiren (uyarma, kınama vb) fiilleri işleyen aday memurun memuriyetle ilişiğinin kesilmesi çok ağır bir yaptırım olarak karşımıza çıkmaktadır.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.