logo yeni

KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Memurlara ve diğer kamu görevlilerine bir derece verilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun teklifi sunuldu.

Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka tarafından hazırlanan kanun teklifi ile memurlar ve diğer kamu görevlilerine bir derece verilmesi amaçlanıyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, geçmişte muhtelif zamanlarda çıkarılan bazı yasalarla, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mevcut derecelerinde 1 derecelik yükselişler yapılması sağlandığı belirtilirken, bu yasaların sonuncusunun 02/02/2005 tarihli ve 5289 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun” olduğu, bu yasayla getirilen düzenleme çerçevesinde; 15/01/2005 tarihi itibariyle görevde bulunanların, birer derece verilmesine ilişkin haktan yararlandığı ifade edildi.

Ancak, bu yasal düzenlemenin üzerinden 8 yıl gibi çalışma yaşamı bakımından oldukça uzun sayılabilecek bir süre geçmiş olmasına ve bu süre zarfında kamu personeli sayısında büyük artışlar yaşanmasına rağmen bu konuda yeni bir yasa çıkarılmadığı, ve bu çerçevede hazırlanan bu kanun teklifiyle; 15/01/2005 tarihinden bu yana geçen 8 yıllık süre zarfında, kamu görevine yeni giren veya bu tarihten önce kamu görevinde bulunmakla birlikte, görevden ayrılmış olmaları nedeniyle bu haktan yaralanamayıp, sonradan göreve yeniden atanan personelden; 15/01/2013 tarihi itibariyle görevde bulunanların da ilave bir dereceden yararlandırılması suretiyle kamu personeli arasında eşitliğin sağlanması amaçlandığı dile getirildi.

Teklifin Metni:

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1- (1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2013 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.

Madde 2- (1) Bu Kanun 15.1.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.