logo yeni

ESKİ TARGEL PERSONELİ KÖYDE KALMAK İSTEMİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

TARGEL Projesi kapsamında köylerde görev yapmak üzere sözleşmeli olarak istihdam edilen ve 2011 yılında kadroya geçirilen personel, köylerde görev yapma yerine il ve ilçe merkezlerinde çalışmak istiyor.

Konuya ilişkin olarak “Eski TARGEL Personeline Köy Mecburiyeti Yasal Değildir” başlığıyla Basın Açıklaması yapan Türk Orman Sen, eski TARGEL personelinin köyde görev yapmaya zorlanmaya devam edilmesi halinde, kanunlara aykırı işlem yapanlar hakkında savcılık üzerinden hukuki işlem başlatılacağını da belirtti.

Basın Açıklamasında “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında; 2005 yılında KÖY-MER Projesi adı altında başlatılan ve 2007 yılı başından itibaren de TAR-GEL Projesi olarak devam eden Proje çerçevesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4B statüsünde sözleşmeli olarak teknik ve sağlık personeli istihdam edilmiştir. Bahse konu sözleşmeli personelin büyük bölümü ise, 02.06.2011 Tarih ve 632 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile, 22 Haziran 2011 seçimlerinin hemen öncesinde, 4 Haziran tarihine kadar kamuda istihdam edilen tüm 4B’li kamu çalışanları gibi, kadroya geçirilmiştir.” denilerek, personelin geçtiği süreç konusunda bilgi verildi.

TARGEL Projesinin amacının “Bu usul ve esasların amacı; Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yerlerde çalıştırılmak üzere, yöredeki üretim kapasitesi, arazi büyüklüğü gibi kriterlere göre Bakanlığın görev alanına giren konularda ziraat, su ürünleri ve gıda mühendisleri ile veteriner hekimlerin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” Şeklinde olduğunun da belirtildiği açıklamada, “Kadro işlemi gerçekleştikten sonra bahse konu bu personel için sözleşmedeki şartlar son bulmuş ve Bakanlık bünyesindeki diğer kadrolu meslektaşları gibi onların da, asli ve sürekli görevlerde, il ve ilçe merkezlerinde çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu değişikliğe rağmen Bakanlık, ilgili personelin çalıştığı taşra kuruluşlarına bir tebliğ yayınlayarak, bahse konu personelin, yeni kadroya atanmasına rağmen yine de eski köy merkezli çalışmalara devam ettiğini emir haline getirmiştir.” denildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının söz konusu Tebliğinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay Başkanlığında dava açıldığının da vurgulandığı açıklamada, itiraz ettikleri hususlar ise şu şekilde sıralandı:

-Bakanlığın teşkilatını düzenleyen 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede köy teşkilatının olmaması,

-3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda öngörülen ‘çalışma şartlarına esas kullanılabilecek fiziki mekânın’ söz konusu personelin görevlendirildiği pek çok köyde bulunmaması ,

-2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve buna dayalı çıkartılan Kamu Konutları Yönetmenliğinde belirtilen ‘zorunlu konut’ şartlarının yerine getirilmemiş olması.

Köy şartlarında çalışmanın, bu personel için zorunlu sürgün anlamına geldiği ve keyfi uygulamanın kamu yararına da olmadığı gibi mağduriyetleri de gitgide artırdığının da ifade edildiği açıklamada “Kanun dışı uygulamalara devam edilmesi halinde, kanunlara aykırı işlem yapanlar hakkında Sendikamızca savcılık üzerinden hukuki işlem başlatılacağı” da belirtildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.