logo yeni

KAMU GÖREVLİSİNİN TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Kamu görevlilerinin suç niteliği taşıyan eylem ve hareketlerinden dolayı haklarında açılan idari soruşturma kapsamında disiplin cezası uygulamasına gidilebilir.

Ancak bazı eylem ve hareketler vardır ki , idari soruşturma dışında cezai kovuşturma uygulanmasını da gerektirir.

Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesi kamu görevlisini “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlamıştır. Bu tanım kapsamına giren kamu görevlileri, görevleri sebebiyle yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden ve cezai uygulama gerektiren durumlarla karşılaşabilirler. Türk Ceza Kanununda bu bakımdan tanımlanan suç şekilleri aşağıda sayılmıştır:

Madde 158-Nitelikli Dolandırıcılık,

Madde 202-Mühürde Sahtecilik,

Madde 203-Mührü Bozma,

Madde 204-Resmi Belgede Sahtecilik,

Madde 205-Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,

Madde 219-Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma,

Madde 235- İhaleye fesat karıştırma,

Madde 236- Edimin ifasına fesat karıştırma,

Madde 247-Zimmet,

Madde 250-İrtikap,

Madde 251-Denetim görevinin ihmali,

Madde 252-Rüşvet,

Madde 255-Nüfuz Ticareti,

Madde 256- Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması,

Madde 257- Görevi kötüye kullanma,

Madde 258- Göreve ilişkin sırrın açıklanması,

Madde 259- Kamu görevlisinin ticareti,

Madde 260- Kamu görevinin terki veya yapılmaması,

Madde 261- Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf,

Madde 262- Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi,

Madde 266- Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma,

Madde 279- Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi ,

Madde 280- Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi,

Madde 281- Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme,

Madde 282- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

Madde 283- Suçluyu kayırma,

Madde 284- Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme,

Madde 285- Gizliliğin ihlali,

Madde 287- Genital muayene,

Madde 294- Kaçmaya imkan sağlama,

Madde 297- İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak,

Madde 333- Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik,

Madde 336- Yasaklanan bilgileri açıklama,

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.