logo yeni

KANUNLA GÖREVDEN ALINANLARI İLGİLENDİRECEK BİR KARAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Kanun veya Kanun Hükmünde Kararnameler ile teşkilat kanunlarında değişiklik yapılmak suretiyle, bazı kadroların kaldırılması ve bu kadrolarda bulunanların başka kadrolara atanmasını öngören düzenlemeler için “yasa kuralına karşı ilgililerin dava açma haklarının bulunmaması, hak arama özgürlüğünün kullanılabilmesine engel oluşturmakta ve kişilerin hukuk güvenliğini ihlal etmektedir” değerlendirmesinde bulunan Anayasa Mahkemesi, bu şekilde hüküm içeren 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 09.02.2006 tarih ve 5456 sayılı Kanun ile eklenen düzenlemeyi iptal etmişti. 

Özellikle 2011 yılında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile çok sayıda kurumda kadroların kaldırılarak, personelin yeni ihdas edilen şahsa bağlı kadrolara atanması yoluna gidilmişi. Bu KHK’ların Anayasaya aykırı hükümler içerdiği gerekçesiyle yapılan başvurulardan 20’sine ilişkin açıklanan kararlarda kısmi iptal kararları verilmiş olmakla birlikte, kadroların kaldırılmasını öngören hükümlere ilişkin iptal kararları verilmemiştir.  

Ancak, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 09.02.2006 tarih ve 5456 sayılı Kanun ile eklenen “22/7/2003 tarihli ve 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılan Gümrükler Başmüdürlükleri ile Gümrükler Muhafaza Başmüdürlükleri kadrolarında bulunan ve kadroları 1/9/2003 tarihli ve 2003/6121 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Gümrük Başmüdürü ve Gümrük Muhafaza Başmüdürlerinden halen memuriyet görevi devam edenler, bu maddeyle ihdas edilen ekli (1) sayılı listede yer alan Müsteşarlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar.” cümle, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. 

Öte yandan, 1982 Anayasasının 152 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.” hükmü yer almaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin söz konusu Kararı için, tıklayınız…

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.