logo yeni

MEB MÜFETTİŞLERİNİN BAKANLIKTAN TALEPLERİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı “Eğitim Müfettişi” kadroları kaldırarak yerine “İl Eğitim Denetmeni” kadroları, ““Başmüfettiş” ve “Müfettiş” kadroları kaldırılarak da yerine “Başdenetçi” ve ”Denetçi” kadroları ihdas edilmişti.

Bu uygulamanın çalışma barışını, müfettişlerin moral ve motivasyonunu bozduğu düşüncesinde olan Türk Eğitim-Sen, gelinen aşamada bu personelin sorunlarının devam ettiğini ve müfettişlerin “Eğitim faaliyetinin devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasının ülkemizde Anayasal bir zorunluluk olduğunu belirten müfettişlerimiz, mevcut haliyle Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki üç başlı denetim sisteminin işlevsel olmadığını” ifade ettiklerini belirterek, Müfettişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talepleri olduğunu açıkladı. 

Talepler şu şekilde sıralandı:

1-Moral ve motivasyonun artması ve sorumluluk almaya önemli katkısı olacağından, eğitim müfettişleri ile bakanlığa bağlı ya da diğer bakanlıklara bağlı müfettişler arasındaki özlük ve mali farkların giderilmesi, denetim birimleri arasındaki isimlendirmede dahil tüm adaletsiz uygulamaların kaldırılması,

2-Koordinasyonun sağlanması, hızlandırılması, kaynak israfının önlenmesi ve denetimde verimliliğin arttırılması için, bakanlık denetim birimlerinin tek çatı altında örgütlenmesinin sağlanması,

3-Denetimi bir ölçüde bağımsızlaştırarak, güvenilirliğinin artmasını sağlayacağından il teşkilatlanmasından ayrılarak merkez teşkilatına bağlı çalışma bölgeleri şekline bir örgütlenmeye gidilmesi,

4-Kamunun kaynak kullanımı ile müfettiş çalışma sükûnunun dengelenmesinin sağlanabilmesi için sürekli rotasyon uygulamasının müfettişler üzerindeki etkisinin hesaplanarak gerekli özlük önlemlerinin alınması,

5-Şeffaflık ve hesap verilebilirlik niteliğini arttıracağı için sistem ve kurum bazında performans ölçme ve denetleme sistemine geçilmesi,

6-Milli eğitim müfettişlerinin belirli alanlarda uzmanlaşmasını öngören yasal zorunluluğun en kısa sürede yerine getirilmesi.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.