logo yeni

SGK'YA 3970 KADRO, SÖZLEŞMESİ FESH EDİLENLERE İKİNCİ ŞANS

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İş ve Meslek Danışmanlarına İkinci Şans

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa geçici madde eklenerek, iş ve meslek danışmanı olarak en az 70 puan almış ve "iş ve meslek danışmanı" olma yeterliliğine sahip olanların boş pozisyonlara atanmalarına, aynı zamanda iş ve meslek danışmanı olarak çalışmakta iken 2013 yılında sözleşmeleri yenilenmeyenler ile askerlik ve doğum gibi sebeplerle görevlerinden ayrılanların yeniden atanmalarına imkan getirildi.

İlgili madde metni;

“GEÇİCİ MADDE 3 – 27/6/2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10/7/2010 ve 11/7/2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanır.

11/6/2012 tarihli iş ve meslek danışmanı alım ilanına istinaden yapılan yerleştirme sonucuna göre istihdam edilen iş ve meslek danışmanlarından bu pozisyonlarda 1/11/2012 tarihi itibarıyla çalışmakta iken 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlar ile askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanların söz konusu yerleştirme işlemleri ve atanmalarına ilişkin hakları saklıdır. Bunlardan askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanların yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatında öngörülen süre içinde, sözleşmesi yenilenememiş olanların ise bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde başvurmaları hâlinde aynı pozisyon için ilgili mevzuatına göre sözleşme yapılır.”

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yeni Kadrolar İhdas Edildi

Kanunun ekine konulan listeler ile Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez ve Taşra teşkilatına, 450 sosyal güvenlik uzman ve uzman yardımcısı, 1750 veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur olmak üzere toplam 3970 kadro ihdas edilirken, bu kadrolara ne zaman atama yapılacağına dair bir düzenleme yapılmadı.

Kadrolar;

 

TEŞKİLATI : MERKEZ

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Yönetim Kurulu Üyesi

1

1

1

GİH

Başkanlık Müşaviri

1

10

10

GİH

Şube Müdürü

1

9

9

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

1

250

250

GİH

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

7

200

200

 

TOPLAM

 

470

470

 

TEŞKİLATI : TAŞRA

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

1750

1750

GİH

Memur

7

1750

1750

 

TOPLAM

 

3500

3500

 

Çalışan Emeklilere Taksit

Yasa ile emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya devam edip, emekli aylığıyla birlikte maaş da alan memurlar, bu aylıklara ilişkin borçlarını taksitlendirme imkanına kavuşmuş oldular.

İlgili madde;

“MADDE 13 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması

GEÇİCİ MADDE 46 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.”

Gazeteci ve Milletvekillerine Fiili Hizmet Süresi Zammı

Kabul edilen yasaya göre, sarı basın kartı sahibi gazeteciler ile milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanların prim ödeme gün sayılarına, çalışma sürelerinin her 360 günü esas alınarak 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek. Dolayısıyla  gazeteci ve milletvekilleri her 4 yılda 1 yıl fazla çalışmış gibi değerlendirilerek, toplam süre 5 yıl olarak hesaplanacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yabancı Dil Şartı Uzatıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda yabancı dil şartını yerine getiremediği için 2013 yılında sözleşmesi yenilenmeyen personele, sözleşmeleri 2013 yılına kadar uzatılarak, yabancı dil şartını yerine getirebilmeleri için bir şans daha verildi.

İlgili madde metni;

“MADDE 19 – 5648 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – 31/12/2012 tarihi itibarıyla Kurumda 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında istihdam edilenlerden sözleşmesi, dil yeterliliği şartını yerine getirememiş olması sebebiyle yenilenmeyen personelin sözleşmeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 1/1/2013 tarihi itibarıyla yenilenmiş sayılır. Sözleşmesi bu şekilde yenilenen ve dil yeterliliği şartını sağlayamayan personelin bu şartı 31/12/2013 tarihine kadar yerine getirmesi zorunludur. Anılan tarihe kadar 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez.”

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.