logo yeni

KHK İPTALLERİ HANGİ PERSONELİ NE KADAR ETKİLEYECEK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Anayasa Mahkemesi’nin 19 adet KHK’ya ilişkin kısmi iptal kararı vermesinin ardından, KHK’lardan bazılarının iptal edilen hükümlerinin personel düzenlemelerine ilişkin olması nedeniyle de, ilgili kurumların personelinin nasıl etkileneceği merak konusu oldu.

KHK’larda yer alan personel hükümlerinden, genellikle kurumların “Uzman” ve “Uzman Yardımcısı” istihdamına ilişkin olan düzenlemeler konusunda iptal kararları verildiğinden, burada sadece bu kadrolarda bulunanlar ile bu kadrolara atanacaklar açısından konuya değinilecektir.

Hangi iptal kararları, hangi Uzman ve Uzman Yardımcılarını etkileyecek?

Kanun Hükmünde Kararnamelerden;

-633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin, “Uzman ve Denetçi istihdamı” başlıklı 31 inci maddesinin,

-639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı” başlıklı 31 inci maddesinin,

-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin, “Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı” başlıklı 37 nci maddesinin,

-641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin, “Planlama Uzmanlığı” başlıklı 38 inci maddesinin,

-644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin, “Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı” başlıklı 36 ncı maddesinin,

-649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 51 inci maddesi ile 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması Hakkında Kanun’un değiştirilen “Personel rejimi” başlıklı (Savunma Uzmanlığı) 8 inci maddesinin,

-651 sayılı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin, 28 inci maddesiyle 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen “Basın ve Enformasyon Uzmanlığı” başlıklı ek 3 üncü maddesinin,

-655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri ”Ulaştırma ve Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri ile Denizcilik Uzmanlıkları” başlıklı 37 nci maddesinin,

-656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin, “Personel rejimi” başlıklı 16 ncı (TİKA Uzmanlığı) maddesinin,

-664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “Yüksek Kurum Uzmanlığı” başlıklı 25 inci maddesinin,

-665 sayılı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 23 üncü maddesiyle 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun “Personel statüsü” başlıklı 15 inci maddesine eklenen (İstihdam Uzmanlığı, İl İstihdam Uzmanlığı) fıkraların,

bazı hükümlerinin iptal edilmesi, ilgili kurumlardaki Uzman ve Uzman Yardımcılarını yakından ilgilendiriyor.

İptal hükümlerinin etkisi nasıl olacak?

Bu iptaller sonucunda;

-Kurumlarda ilgili Uzman ve Uzman Yardımcısı kadroları mevcut halini koruyacak.

-Söz konusu Uzman kadrolarında görev yapmakta olanlara iptal kararlarının herhangi bir etkisi olmayacak. (Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları açısından durum farklı olup, ilgili Bakanlıkta Uzman istihdamını düzenleyen madde tümüyle iptal edildiğinden, iptal kararları Uzman kadrolarına atanmış olanları da etkileyecek.)

-Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış olanlar hakkında, iptal kararların yürürlüğe gireceği tarihe kadar, iptal edilen hükümlerin uygulanmasına devam edilecek ve gerekli şartların yerine getirilmiş olunması halinde, bu personelin Uzman kadrolarına atamaları yapılabilecek.

-Yapılmış bir sınav sonucuna göre, sınavı kazandığı halde henüz ataması yapılmamış olanlar hakkında da aynı hükümler uygulanmak suretiyle Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacak.

-İptal kararı yürürlüğe girinceye kadar geçecek süre içerisinde, kurumlar ilgili Uzman Yardımcısı kadroları için sınav açabilecek ve Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapabilecek.

-İptal kararları yürürlüğe girmeden önce yeni bir yasal düzenleme yapılması halinde, uygulamalar yeni düzenlemeye göre olacak.

-İptal kararı yürürlüğe girdiği halde herhangi bir düzenleme yapılmamış olması halinde ise; kurumlara Uzman Yardımcısı alınamayacak, alınmış olanların yetiştirilmeleri söz konusu olamayacak ve bu personelin tez hazırlamaları, yeterlik sınavına girmeleri ve ilgili Uzman kadrosuna atanmaları mevzuat açısından mümkün olamayacak.

Çok sayıda personeli ilgilendiren bu iptal kararlarının yürürlüğe girmesine kadar geçecek sürede, TBMM’nin çıkaracağı bir kanunla ya da yeniden yetki almak suretiyle Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir Kanun Hükmünde Kararnameyle, konuya çözüm yolu bulunacağı ve personelin çalışmalarını belirsizlik içerisinde sürdürmelerinin önüne geçileceği umulmaktadır.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.