logo yeni

MALİYEYE YENİ DAİRE BAŞKANI KADROLARI VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının bazılarına ait mevcut dolu kadrolarda derece değişikliğine gidilirken, boş kadrolarda da sınıf, unvan ve derece değişiklikleri yapıldı.

Bakanlar Kurulu kararı ile Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün kadrolarında değişikliğe gidildi.

Kadro değişiklikleri arasında Maliye Bakanlığının merkez teşkilatına boş kadro değişikliği yoluyla 10 adet Daire Başkanı kadrosu alması dikkat çekti.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişiklikler;

-Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda    düzenleme yapılması hakkındaki Kararın, 24.12.2012 tarihinden (yapılan değişiklikler için tıklayınız...),

-Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait    bazı kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki Kararın 01.01.2013 tarihinden (yapılan değişiklikler için tıklayınız...),

-Yükseköğretim kurumlarına ait idari kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki  Kararın da 01.01.2013 tarihinden (yapılan değişiklikler için tıklayınız...)

geçerli yürürlüğe konulmuş oldu.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararları:

-24.12.2012 tarihli ve 2012/4089 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı:

22/10/2012 TARİHLİ VE 2012/4007 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar, Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

-26.11.2012 tarihli ve 2012/3987 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı: 

26/11/2012 TARİHLİ VE 2012/3987 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1)    Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait tutulan kadrolardan ekli    (2) sayılı cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.

MADDE 2 – (1) Ekli    (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli (4)    sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı    cetvellerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu    Kararın;

a) 1 inci    maddesi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere    yayımı tarihinde,

b) Diğer    maddeleri Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu    Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

-26.11.2012 tarihli ve 2012/3988 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı:

26/11/2012 TARİHLİ VE 2012/3988 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1)    Yükseköğretim kurumlarına ait tutulan idari kadrolardan ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.

MADDE 2 – (1) Ekli    (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli (4)    sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı    cetvellerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu    Kararın;

a) 1 inci    maddesi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere    yayımı tarihinde,

b) Diğer    maddeleri Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu    Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.