logo yeni

MESAİ TAKİBİ İÇİN SEÇİLEN YÖNTEM PSİKOLOJİYİ BOZUYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Son dönemlerde bazı kamu kurumlarında personelin mesai takibinin “parmak izi” ve “yüz tanıma” sistemleri kullanılarak yapılması, personelin psikolojisini bozduğu gibi motivasyonunu da olumsuz etkiliyor

Geçtiğimiz yıl bazı kamu kurumları ve belediyelerde mesai kontrolünün farklı yöntemlerle yapılmaya başlanması çeşitli tepkilere yol açmış, bu uygulamalardan bazıları dava konusu edilmişti.

Tokat Devlet Hastanesinde memurların mesaiye gidiş gelişlerinin kontrolünün yüz tanıma sistemi ile gerçekleştirilmesi uygulamasına karşı dava açılmış ve uygulamanın "Kişilerin rızasına dayanmaksızın alınan bu veriler, (fotoğraf, video, oluşturulan yüz modülü) personellerin maddi ve manevi kişiliğine ait kişisel hak niteliğindedir. Bireylerin maddi ve manevi varlığına ilişkin hakları Anayasamızın 17'nci maddesi ile güvence altına alınmıştır. Ancak söz konusu uygulama ile çalışanların Anayasal hakları da ihlal edildiği” ileri sürülmüştü.

Öte yandan Osmaniye İl Özel İdaresi'nde yapılan benzer uygulamayı Adana 1. İdare Mahkemesi iptal ederken, Isparta İdare Mahkemesi de Isparta Yalvaç Belediyesi'nin parmak izi uygulamasını 'insan haklarına ve kişinin özel hayatının gizliliğine aykırı” bularak iptal etmişti.

Isparta İdare Mahkemesi, Yalvaç Belediyesi'nde uygulanan işe giriş çıkış saatlerini parmak iziyle takip etme uygulamasını değerlendirirken, 'parmak izini' bireyin fiziksel olarak belirlenmesini sağlayan bir bilgi olarak kabul ederek, "Özel yaşamın gizliliğinin korunması, bireyin temel haklarından olması nedeniyle anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır." diyerek, "Olayda, personelden kişisel veri alınması olan parmak izinden tanıma uygulamasının kamusal alanda da olsa 'özel hayatın gizliliği' ilkesi kapsamında bulunduğunun anlaşılması karşısında, mesai takibinin parmak izi yöntemiyle yapılmasında, uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması gözönüne alındığında, temel haklar ve anayasal ilkelerle bağdaşmayan dava konusu işlemde, hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır." hükmünü vermişti.

Benzer uygulamaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından devam edildiği de iddia ediliyor. Bu Kurumda mesai takibinin “parmak izi” ve “yüz tanıma” sistemi ile yapıldığı, personelin rahatsızlığını dile getirmesine rağmen uygulamadan geri adım atılmadığı ve bu uygulamanın personeli ruhsal açıdan etkilediği gibi motivasyonlarını da düşürdüğü belirtiliyor.

Dava konusu edilmiş ve hukuka aykırı olduğuna karar verilerek iptal edilmiş uygulamaların benzerinin kurumlar tarafından sürdürülmeye devam edilmesinin nedeni anlamamız mümkün olamamakla birlikte, personeli rahatsız eden uygulamalar yerine kurum içinde iş barışını sağlama ve mutlu personel yaratma suretiyle mesai kontrolünün sağlanmasına yönelik çağdaş yönetim tedbirlerinin alınmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

Ayrıca, hukuka ve kişilik haklarına aykırı olduğunu düşündükleri uygulamalara karşı, bu durumdan rahatsızlık duyan personelin yargı yoluna başvurarak haklarını aramaları da yerinde olacaktır.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.