logo yeni

MALİYE PERSONELİ HAKSIZLIKTAN ŞİKAYETÇİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Maliye Bakanlığı personeli, Gelir İdaresi Başkanlığının kurulması ve vergi dairesi başkanlıklarının bu Kuruma bağlanmasından sonra, bu Kurum personeli ile Bakanlığın diğer birimlerinin personeli arasında özlük ve mali haklar bakımından farklılık yaratılmasından şikayetçi.

Defterdarlık personelinin şikayetlerinden bazıları şöyle:

-Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı sadece Defterdarlıklardan oluşmakta iken, Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı, Defterdarlıklar ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Vergi Dairesi Başkanlıkları şeklinde iki ayrı kurum haline getirildi.

-Vergi Dairesi Başkanlıkları kurulurken, Defterdarlık personeli olup gelir birimlerinde çalışan personelin tamamı ve Defterdarlık Personel Müdürlüğü çalışanlarının ise yarısına yakını re’sen Vergi Dairesi Başkanlıklarına kadrolu olarak atandı.

-Vergi Dairesi Başkanlıkları personeli ile Defterdarlık personeli, genellikle aynı binada, hatta aynı servislerde beraber çalışmakta, aynı işi yapmakta, ancak özlük ve mali haklar yönünden farklı uygulamalara tabi tutulmakta.

-Gelir İdaresi Başkanlığı, 2006 yılından bu yana defalarca kurum içi “Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı“ açarak Vergi Dairesi Müdürlüklerinde çalışan lisans mezunu personelinin (şef, memur, vhki, güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli) tamamına yakınını sadece yazılı sınav yapmak suretiyle uzman yaparken; Muhasebe, Milli Emlak, Muhakemat ve Personel Müdürlükleri bünyesindeki Defterdarlık çalışanlarına bu sınavlara girme imkanı verilmedi.

-2006 yılından beri Milli Emlak, Muhasebat ve Personel Genel Müdürlükleri personeli için “Kurum İçi Özel Uzmanlık Sınavı” açılmayarak, personelin kurum içindeki kariyer basamaklara yükselme yolları kapatılırken, aynı dönemlerde Bakanlığa bağlı diğer bir biriminin benzer niteliklerdeki personelinin “Gelir Uzmanı” olması sağlanarak, aynı Bakanlığın personeli arasında yaklaşık 1000.- TL maaş farkı yaratıldı.

Defterdarlık personelinin istekleri de var.

Defterdarlıkta çalışan ve kendilerine haksızlık yapıldığını düşünen personel;

-Uzun senelerden beri Bakanlıkta çalışan tecrübeli personele, Gelir İdaresi Başkanlığında olduğu gibi, uzman olma imkanı tanınmasını,

-Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında (Milli Emlak, Muhasebe, Personel ve Muhakemat Müdürlüklerinde) çalışan lisans mezunu personelin istisnasız tamamının katılabileceği “Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı” açılmasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini, sınava ilişkin uygulamanın ise Gelir İdaresi Başkanlığının uygulamış olduğu sadece yazılı sınav şeklinde yapılmasını,

-Maliye Bakanlığı personelinin aynı hayat şartlarına karşı mücadele verdiği ve aynı işi yaptığı dikkate alınarak, birimler arasında oluşturulmuş olan ücret adaletsizliğinin ve eşitsizliğinin giderilmesini

istiyor.

Sitemize konuya ilişkin ulaşan e-maillerde yer alan iddia ve taleplerin bir kısmı bunlar olmakla birlikte, aynı kurum personeli arasında farklı uygulamalara gidiliyor olmasının, çalışma barışını bozmasının yanı sıra personelin verimini olumsuz etkilemesinin de kaçınılmaz olacağını değerlendirmekteyiz.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.