logo yeni

SAĞLIK BAKANLIĞI HER KURUMDAN MEMUR ALACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Kamu kurum ve kuruluşlarında halen 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında "memur" olarak görev yapan ve üniversitelerin endüstri, fizik, kimya, bilgisayar, biyomedikal, makine, elektrik-elektronik, genetik mühendislikleri ile biyoloji, eczacılık, tıp, diş hekimliği, hukuk, istatistik ve mütercimlik bölümleri mezunları ile kurumlarında satın alma, yaklaşık maliyet, şartname ve tedarik sözleşmelerinde çalışmış personelden istekli olacaklar çalıştığı birimin de uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı Yatırım Modelleri Dairesi Başkanlığında görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan duyuruda, Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı'na personel alınacağı belirtilerek şöyle denildi.

“663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan ve ileri teknoloji gerektiren tıbbi cihaz, ürün ve hizmetlerin üretimine teknolojilerinin geliştirilmesine ve yurtdışından transferine yönelik yerli ve yabancı yatırım ve teknoloji imkânlarını araştırmak, teşvik etmek ve bu ürünlerin off-set ticaretini düzenlemek" hükmü çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz görev ve yetkilerinin yürütülmesi maksadıyla “Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı” kurulmuştur.

Başkanlığımız; ülkemizde üretimi bulunmadığından yurtdışından tedarik edilen tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç, aşı ve benzeri tıbbi ürünlerden üretimi ülkemizde mümkün olanların teknolojisinin ülkemize getirilmesi, üretiminin sağlanması süreçlerini yönetecektir.

Başkanlığımızda, bu süreçlerin çeşitli aşamalarında istihdam edilmek üzere; Bakanlığımıza bağlı kurum/kuruluşlar veya diğer kurum/kuruluşlarda halen 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında "memur" olarak görev yapan ve aşağıda nitelikleri belirtilen istekli personelin, çalıştığı birimin de uygun görüşü alınarak görevlendirilmesi düşünülmektedir.

Üniversitelerin Endüstri, fizik, kimya, bilgisayar, biyomedikal, makine, elektrik-elektronik, genetik mühendislikleri ile biyoloji, eczacılık, tıp, diş hekimliği, hukuk, istatistik ve mütercimlik bölümleri mezunları ile kurumlarında satın alma, yaklaşık maliyet, şartname ve tedarik sözleşmelerinde çalışmış deneyimli personelin ilan ekinde yer alan belgeleri hazırlayarak, şahsen Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No:40 Kat:4 adresindeki Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.”

 

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA ATANACAK/GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL İÇİN BİLGİ FORMU

 Talep Edilen Personelin

Adı ve Soyadı

 

Unvanı

 

Branşı

      ⃝ DHY’li ⃝ DHY’li Değil

Devlet Hizmet Yükümlüsü Olup Olmadığı

 

Hizmet Süresi

 

İletişim Bilgileri

 

Görev Yeri/Kurumu

 

Görev Yeri Bilgileri

(Birim Bakanlığımıza Bağlı İse)

STD

PDC

ÇLŞ

KADRO

       

 

Talep Edilen Birim

 

Talep Nedeni

 

Talep Şekli

⃝         Naklen Atama

⃝         Süreli Geçici Görev, Süresi ……………………

Talep Edilen Personel Karşılığında Gönderilecek/ Gönderilmiş Personel Var mı?

⃝         Yok

⃝         Var (Varsa Personel Bilgilerini Aşağıda Belirtiniz)

Adı ve Soyadı

 

Görevi – Ünvanı

 

Ayrıldı İse Ayrılış Tarihi

 

Talep Edilen Birim Personel Sayısı

Kadrolu

Geçici Görevli

   

 

                                                                                                                                                                  Tarih

                                                                                                                                                             Onaylayanın

                                                                                                                                                               Adı Soyadı

                                                                                                                                                                 Görevi

                                                                                                                                                                   İmza

 

Form Birim Amirleri tarafından Doldurulup Onaylanacak ve Resmi Talep Yazısına Eklenecektir

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı-Soyadı          :

 

Telefonlar           :

E-posta                                :

Adres                   :

 

Görev Yeri                                         :

Görev Unvanı                                   :

Doğum Yeri ve Tarihi                     :

Göreve Başlama Tarihi                  :

Çalıştığı Kurumdaki Hizmet Yılı   :

 

Eğitim Bilgileri

 

 

Yabancı Dil ve Düzeyi

 

 

Bilgisayar Bilgisi

 

 

Profesyonel İş Deneyimi

Zaman Dilimi

Yer

Kurum

     
     

 

Aldığı Eğitimler

 

 

Katıldığı Kurslar

 

 

Katıldığı Seminer ve Kongreler

 

 

Katıldığı Denetimler

 

 

Görev Aldığı Komisyonlar

 

 

Verdiği Eğitimler

 

Referanslar

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

…………………………………………………………………………..............................................................................

Hastanesinde/Müdürlüğünde ………………………………………………..………kadrosunda görev yapmaktayım. Tarafınızca uygun görülmesi halinde yolluksuz ve yevmiyesiz olarak Genel Müdürlüğünüz emrinde geçici görevle çalışmak istiyorum.      ……… / ………. / 2013

                Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                             Adı Soyadı

                                                                                                                                                             Ünvanı

 

Adres    :

Tel          :

  

Ekler:

1-      CV/Özgeçmiş    (…… Sayfa)

2-      Personel Bilgi Formu 

 

İlgililere duyurulur.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.