logo yeni

YHS İÇİN EK GÖSTERGE NEDEN YOK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurları 10 hizmet sınıfına ayırmış ve her sınıf için özellikle mali haklar açısından farklı belirlemelere gitmiştir. Ancak, bu sınıflar arasında Yardımcı Hizmetler Sınıfı aleyhine bir çok düzenleme yer almıştır. 

Devlet Memurları Kanununa tabi personele ilişkin ücret düzenlemelerinin tamamı bir arada incelendiğinde, hizmet sınıfları arasında Yardımcı Hizmetler Sınıfı aleyhine hiç de adil sayılmayacak belirlemelerin söz konusu olduğu görülmektedir. Bu belirlemelerin başında ise “ek gösterge” gelmektedir. 

Tüm hizmet sınıfları için ek gösterge belirlenmiş iken Yardımcı Hizmetler Sınıfı için belirlenmemiştir. 

Diğer hizmet sınıflarının tamamında, kazanılmış hak aylıkları veya kadro dereceleri bakımından 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerde bulunacaklar için ek göstergeler söz konusudur. Ancak Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli hakkında hiçbir şartta ek gösterge uygulaması mevcut değildir. 

Üniversite mezunu personelin emekli oluncaya kadar 1 inci dereceye ulaşabileceğini varsaydığımızda, diğer hizmet sınıflarından birinde bulunması halinde en düşük (2200) ek göstergeden yararlanabilmekte iken, YHS personeli olarak bulunması halinde bu rakam daima (0) olmaktadır. YHS personeli hangi eğitim düzeyinde ve hangi kazanılmış hak aylık derecesinde olursa olsun, ek göstergeden yararlanamamaktadır. 

Ek gösterge Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin ne işine yarar? 

Ek gösterge, aylık ücreti etkilediği gibi, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin miktarını da önemli ölçüde etkilemektedir.

Örneğin; kazanılmış ak aylığı 1/4 olan, 25 yıl hizmeti bulunan, YHS 7. Derece kadroda görev yapan bir personel için,1 Ocak 2013’ten geçerli verilere göre, ek göstergesinin olması ya da olmaması bakımından aşağıdaki tablo ile karşılaşılmaktadır. 

Ek Gösterge Durumu

Aylık Ücreti         

Emekli Aylığı           

Emekli İkramiyesi

Ek Gösterge Yok

1.787

1.104

35.405

2200 Ek Göstergesinin olması halinde  

1.873

1.395

44.727

YHS için ek gösterge neden yok? 

Tüm hizmet sınıfları için öngörülen düzenlemenin sadece YHS için öngörülmemesinin gerekçesi her ne olursa olsun, eşitlik ilkelerine uygun olmayacağını düşünmekteyiz. 

Hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler bakımından farklı ek göstergelerin belirlenmesi normal bir durum ise de,  YHS için de farklı ek göstergelerin belirlenmesi yoluna gidilmeyerek bu hizmet sınıfının tamamen düzenleme dışında bırakılmasının uygun bir yönü bulunmamaktadır.

Ek göstergelerin belirlendiği tarihten bu yana, söz konusu düzenlemenin Anayasaya aykırılığının ileri sürülüp sürülmediği konusunda net bir bilgiye sahip olunmamakla birlikte, bu konunun bir şekilde Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmesi halinde, YHS personeli bakımından eşit olmayan bir düzenlemenin mevcut olduğu şeklinde bir değerlendirmenin de söz konusu olabileceği düşünülmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.