logo yeni

MEMUR AMİRİNE PUAN VEREBİLECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Yaklaşık 2 ay önce yaptığımız haberde, tarihe gömülen sicil sisteminin ardından Devlet Personel Başkanlığının yeni bir performans değerlendirme sistemi ile kamuoyunun karşısına çıkmaya hazırlandığını belirtmiştik.

2011 yılında çıkarılan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapan 6011 sayılı Kanunla 40 yıllık sicil sistemimiz kaldırılarak, memurların değerlendirilmesine son verilmişti.

Bu alandaki boşluğu doldurmak üzere daha modern bir değerlendirme sistemi olan performans değerlendirme seçilerek bununla ilgili çalışmalara başlandı.

Performans Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?

Performans değerlendirme yöntemlerine baktığımızda ikili karşılaştırma, zorunlu dağıtım, kontrol listesi, 360 derece değerlendirme yöntemi gibi çok sayıda farklı yöntem bulunmaktadır. Bunların bir kısmının sicil sistemine geri dönüşü temsil edeceği, bir kısmının da kamu sektöründe uygulanmasında karşılaşılacak sorunlar sebebiyle uygulama olanağı yoktur.

Tahminimiz bu yöntemler arasından en uygun olarak gözüken yöntemin, 360 derece değerlendirme yöntemi olması sebebiyle, performans değerlendirme ile ilgili genel yönetmelik hazırlığı içinde olan Devlet Personel Başkanlığının ilginç önerilerle kamuoyunun karşısına çıkacağıdır.

360 Derece Performans Değerlendirme İle Ne Gibi Yenilikler Gelebilir?

360 derece performans değerlendirmeyi, bir çalışanın astları, eşit düzeydeki iş arkadaşları, üstleri ve kamu hizmetinden faydalananlar tarafından değerlendirmesi şeklinde kısaca tanımlayabiliriz. Örneğin böyle bir durumdaki şefin değerlendirme puanları, memurlarının, varsa birlikte çalıştığı şeflerin, amirinin ve hizmet sunduğu vatandaşın puanından oluşabilecektir. Tabi ki böyle bir sistemin gereği olarak, değerlendirmeye kıstas olacak kişisel performans hedeflerinin de amir ve memurun işbirliğiyle hazırlanması gerekmektedir.

Site olarak bu konudaki çekincemiz hangi yöntem benimsenirse benimsensin, performans değerlendirme yönteminin maaşın unsuru haline getirilmemesidir. Her ne kadar Sağlık Bakanlığında halen uygulanma olan performans değerlendirme yöntemi maaşın bir parçası haline gelmişse de, sağlık sektöründe verilen hizmetin ölçülebilir yapısı buna olanak vermektedir. Buna karşın, diğer kamu kurumlarında verilen kamu hizmetinin yapısı sebebiyle, performans değerlendirmeyi maaşın unsuru haline getirmek, kamu yönetimimizin durumu da göz önünde tutulursa iş barışını ve çalışma ortamındaki huzuru bozabilecek yeni adaletsizlikler ve eşitsizliklere yol açabilir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.