logo yeni

LOJMANLAR CAZİBESİNİ YİTİRİYOR MU?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Maliye Bakanlığı, Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedelleri ile kiraya ilave edilecek diğer ücretleri yeniden belirledi. Tebliğe göre, kamuya ait lojmanlardan alınan kira bedelleri, 15 Ocak 2013'den geçerli olmak üzere arttı. Bazı konutlarda bu artış yüzde 7,4 olurken bazılarında yüzde 8 oldu. 

Maliye Bakanlığının yayımladığı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, oturulan konutun cinsine göre metrekare birim kira bedeli de farklı ödenecek.

Kira bedelleri yeniden belirlendi.

Yurt içinde bulunan kamu konutlarından, 15.01.2013 tarihinden itibaren aylık her bir metrekare için (2012 yılıda uygulanan rakamlar parantez içerisinde verilmiştir);

a-Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlardan (1,21) 1,30 TL/m²,

b-Kalorifersiz konutlardan (1,88) 2,03 TL/m², 

c-Kaloriferli konutlardan (2,48) 2,67 TL/m², 

kira bedeli alınacak.

Kira bedeline çeşitli ilaveler de yapılacak.

Kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için alınacak ilave kira bedellerinde de yaklaşık yüzde 8 artış oldu.

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan (0,22) 0,24 TL/m², 

B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

a-Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde (0,50) 0,54 TL/m²

b-Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde (0,50) 0,54 TL/m²,

c-Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde (1,01)1,09 TL/m², 

ç-Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde (0,25) 0,27 TL/m² 

    ilave kira bedeli tahsil edilecek.

Yakıtı kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan konutlarda oturanlar yakıt ücretini bu yıl ortalama yüzde 9 zamlı ödeyecek.

Kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda bağımsız bölümün tüketim miktarı oranında, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda ise her bir metrekare için 15/1/2013 tarihinden itibaren (1,01) 1,09 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilecek. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecekler.

Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2013 tarihinden itibaren (0,10)0,11 TL/m² tahsil edilecek.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.