logo yeni

calisanlar2 copy

YHS PERSONELİ YAPTIKLARI İŞE UYGUN KADRO İSTİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Kamu kurumlarında yardımcı hizmetlerde çalıştırılmak amacıyla işe alındıktan sonra genellikle kurumları asli işlerinin gördürüldüğü Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan memurlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanmak istiyor.

Kamu kurumlarında, her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevleri yapmak ile görevlendirilen memurlar Yardımcı Hizmetler Sınıfına(YHS) dahil kadrolarda görev yapmaktadırlar.

Ancak 1988 yılında yürürlüğe konulan 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının VIII (YARDIMCI HİZMETLER SINIFI) numaralı bendine ek yapmış ve bu düzenleme ile “YHS personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi” imkanını getirmiştir.

Bu düzenlemeden sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının çoğunluğu, YHS kapsamındaki görevlerin neredeyse tamamını hizmet alımı yoluyla karşılama yoluna gitmekte ve bu hizmet sınıfında yeni personel istihdam etmemektedirler.

Kamuoyunda taşeron işçi diye bilinen bu personele işlerin gördürülmesinden sonra, YHS personelinin bir kısmı atıl bırakılırken, bir kısmına ise memurlar tarafından yürütülen bazı işler gördürülür olmuştur. 

Bazı kurumlar görevde yükselme sınavları açarak YHS kadrolarındaki personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki (GİH) bazı kadrolara geçişleri sağlamakla birlikte, her defasında yükseltilebilen personel sayısının sınırlı kalması nedeniyle, bu sınıftaki personelin tamamına bu geçiş imkanı sunulamamaktadır.

Hemen her eğitim düzeyinde personelin görev yaptığı YHS kadrolarının kamu kurum ve kuruluşlarındaki toplam sayıları 170.000'e ulaşıyor. Yapılacak genel bir düzenleme ile YHS uygulamasına son verilebileceği gibi ve bu sınıftaki personelin GİH Sınıfındaki durumlarına uygun kadrolara atanmaları da sağlanabilir.

Lise Mezunu 7 yıllık hizmeti olan ve 10/1 derecesinde maaş almakta olan bir YHS “Hizmetli” kadrosundaki personel ile aynı durumdaki GİH “Memur” kadrosundaki personel arasındaki aylık maaş farkı yaklaşık 140.-TL. Bu fark, 5 inci derece kadrolarda 110.-TL’ye kadar iniyor.

YHS personelinin, fiilen görev yaptıkları kadrolara atanarak hak ettikleri unvan ve sınıfta yer almalarının sağlanması ve bu yolla aynı işi yaptıkları diğer mesai arkadaşlarıyla aralarında oluşan ücret farkının giderilmesi çalışma barışının sağlanması ve iş  veriminin yükseltilmesi bakımından da önem taşımaktadır. 

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.