logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞMELİ STATÜDE GEÇEN SÜRELER MECBURİ HİZMETTE DEĞERLENDİRİLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Sözleşmeli olarak görev yapmakta iken, KPSS sonucuna göre kadrolu olarak atanan öğretmenin, mecburi hizmetten muaf tutulma talebinin reddine ilişkin işlemin yürütülmesi durduruldu.

Sözleşmeli olarak görev yapmakta iken, KPSS sonucuna göre kadrolu olarak atanan öğretmenin, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli statüden kadrolu statüye atanan öğretmenlere tanınan, sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin mecburi hizmetten sayılması hakkının kendisine de tanınması istemi ile yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada, Mahkeme red cevabının yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Geçici 37 nci madde ile; 4/B sözleşmeli personel olarak çalışanların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanmaları sağlanmıştı. Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 /B statüde sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi öngörülmüştü. Bu çerçevede kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli statüde geçirdikleri süreler mecburi hizmet kapsamında değerlendirilmişti.

632 sayılı KHK kapsamı dışında KPSS sonucuna göre kadroya atanan öğretmenin, sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin de mecburi hizmet kapsamında değerlendirilmesi talebi reddedilmişti.

Isparta İdare Mahkemesinin 2012/1006 Esasında açılan davada, Mahkeme 19.12.2012 tarihinde işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, Kararında;  KPSS puanı ile kadrolu statüde yapılan atama, ilk atama şeklinde yapılmış ise de, atanılan görevin daha önce yürütülen kamu görevinin devamı niteliğinde olduğu, sadece istihdam şeklinin değiştiği, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrolu statüye geçen personelin yararlandığı haklardan Anayasa’nın 10. maddesi gereğince KPSS puanı ile atanan davacının da yararlanmasının eşitlik ilkesinin gereği olduğunu belirtilerek, öğretmenin sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin mecburi hizmet yükümlülüğünde geçmiş sayılması gerektiğini değerlendirerek, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmetti.

dava1

dava2

dava3

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.