logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN SEYYAR GÖREV KART ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Harcırah Kanununun 48'inci maddesinde, Memuriyet mahalli içinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere, Harcırah Kanunu kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için verilen fotoğraflı kartların 2013 ücretleri belirlendi.

Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilerin kullanacağı seyahat kartları, 2013 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir illeri büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 63.75 TL, Adana, Bursa, Konya ve Gaziantep illeri büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 47.50 TL, diğer yerlerde ise aylık 35.60 TL karşılığında verilecek.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği 21.12.2012 tarih ve 14034 sayılı yazı ile, seyahat kartlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48'inci maddesinde, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere, kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için fotoğraflı kart verilecek.

2013 yılında uyulması gereken hususlar şöyle belirlendi:

"-Seyahat kartı verilmesine ilişkin taleplere, 2012 yılına ilişkin uygun görüş yazısı seyahat kartı formunun örneği eklenecek.

-Taleplerin hazırlanmasında, 2012 yılında uygun görülen sayılar aşılmayacak. Ancak, isim ve unvan değişikliği yapılabilecek.

-Mali hizmet birimleri, seyahat kartı taleplerini, 6245 sayılı Kanun ile bu kanuna dayanılarak bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği ile hizmetin gerekliliği yönlerinden değerlendirip kontrol edecek.

-Uygun görülen taleplere ilişkin seyahat kartı formu onaylanacak, uygun görülmeyen talepler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilecek.

-2012 yılındaki sayının aşılmasını gerektiren zorunlu durumlarda ise, kurumun 2013 yılı bütçesinin mevcut ödeneklerinin yeterli olması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, mali hizmetler biriminden ek talepte bulunulabilecek.

-Seyahat kartlarından, hafta tatili ile resmi tatil günleri hariç iş günlerinde 07.00-19.00 saatleri arasında, su, doğalgaz ve elektrik arızalarında fiilen çalışanlar ise tatil günleri dahil günün her saatinde yararlanabilecek.

-İlgili mevzuatı uyarınca seyahat ücretinden muaf tutulanlara seyahat kartı verilmeyecek.

-Seyahat kartlarına, kart sahibinin fotoğrafı yapıştırılacak, kurum adı, görev unvanı ve fiilen yapılan görev açıkça yazılacak, kartların şekli ve rengi ile diğer özellikleri taşıtı işleten ilgili kuruluşça tespit edilecek.

-Kartların herhangi bir nedenle (emeklilik, istifa vb.) iade edilmesinin gerekli olduğu hallerde, geri kalan süreye ilişkin ücret iade edilecek veya seyahat kartı koşulları taşıyan başka bir personel adına düzenlenmek suretiyle değiştirilebilecek.

-Birimlerce, 6245 sayılı Kanunun 48'inci maddesi kapsamında yürütülecek hizmetlerin, söz konusu maddede sayılan unvanlara sahip memur ve hizmetliler tarafından gördürülmesine azami gayret sarf edilecek."

Seyahat kartları 2013 yılından itibaren geçerli olmak üzere, Ankara, İstanbul ve İzmir illeri büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 63,75 TL, Adana, Bursa, Konya ve Gaziantep illeri büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 47,50 TL, diğer yerlerde ise aylık 35,60 TL, karşılığında verilecek.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.