logo yeni

calisanlar2 copy

69 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

cumhurbaskanligi2Bugün (6 Ocak 2021) yayımlanan 69 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bazı değişiklikler yapıldı.

69 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yürürlüğe girdi.

Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile;

**Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının sağladığı geri ödemeli destekler ile erken ödemelerin, İcra Komitesi tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya teminat alınmaksızın verilmesi imkanı getirildi.

**Türk Standardları Enstitüsü teknik kurul üyeleri ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakkına ilişkin belirleme yapıldı.

Buna göre, teknik kurul üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1000), yönetim kurulu başkan ve üyelerine ise ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek. 2021 yılının ilk yarısında teknik kurul üyelerine toplantı başına ödenecek huzur hakkı miktarı 166 TL, yönetim kurulu başkan ve üyelerine toplantı başına ödenecek huzur hakkı miktarı da 1.492 TL olacak.

Öte yandan, Türk Standardları Enstitüsünde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerin vekâlet veya istisna sözleşmesi ile danışman ve uzmanlara gördürülebilmesi imkanı da getirildi.

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 69

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bu madde kapsamında geri ödemeli olarak sağlanacak destekler ile erken ödemeler, İcra Komitesi tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilir."

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 555 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

"(6) Teknik Kurul üyelerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir."

 MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 556 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir."

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 561 inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(5) Enstitüde, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesine göre vekâlet veya istisna sözleşmesi ile danışman ve uzmanlara gördürülebilir."

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.