logo yeni

calisanlar2 copy

VERİLEN DİSİPLİN CEZASI DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ VEYA KALDIRILABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mesleklerİşledikleri fiil ve hallerden dolayı Devlet memurları haklarında verilen ve kesinleşen disiplin cezalarının, daha sonra idare tarafından geri alındığı veya başka bir disiplin cezası ile değiştirildiği durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Hatalı idari işlemlerin geri alınmasının veya değiştirilmesinin mümkün olmasına ilişkin idare hukuku ilkesinden hareketle, kesinleşmiş disiplin cezalarını geri alma veya değiştirme yoluna gidildiği durumlara da rastlanmakla birlikte, idari yargının konuya yaklaşımı kesinleşmiş disiplin cezalarının geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceği yönünde olmaktadır.

Memurlara ilişkin disiplin düzenlemeleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların,  tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru  olarak  emrettiği  ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre”  disiplin cezası verileceğine hükmedilmiş ve disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller belirlenmiştir.

657 sayılı Kanun, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar ile bunların yetkilerini de düzenlemiş ve hangi disiplin cezasını kimin vereceğini, disiplin cezası verilirken kimin kararının alınmasına ya da isteğinin bulunmasına ihtiyaç olduğunu, itiraz halinde ne tür kararlar verilebileceğini, itirazın kabulü halinde disiplin amirinin nasıl hareket edeceğini de belirlemiştir.

Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceğini hükme bağlayan Kanun, disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabileceği ile hangi koşullarda disiplin cezasının özlük dosyasından silineceği hususları da düzenlenmiştir.

Ancak 657 sayılı Kanunda, kesinleşen bir disiplin cezasının geri alınabilmesine veya değiştirilebilesine imkan veren herhangi bir ifade yer almamıştır.

Diğer idari işlemler ile disiplin cezalarının farkı

Disiplin cezası da bir idari işlem olmakla birlikte, disiplin düzenlemelerinin;

-Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla getirilmiş olması,

-Her yönüyle (yetki, süre, usul, karar, itiraz, kesinleşme gibi) şekil şartına bağlanmış olması,

-Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin, idare ile memur arasındaki işlemlerden daha çok kamu düzeni ve üçüncü şahısların hak ve menfaatleriyle de ilgili olması (örneğin, görevin yerine getirilmesi sırasında dil, din, siyasi düşünce vs. ayrımı yapılması)

nedeniyle, diğer idari işlemler gibi değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.

Disiplin cezasının değiştirilmesi veya geri alınması

İlgili mevzuat çerçevesinde memur hakkında usulüne uygun olarak verilen ve süresinde itiraz edilmediği için ya da itiraz aşaması tamamlandığı için kesinleşen bir disiplin cezası,  hem idare yönünden hem de disiplin cezası verilen personel yönünden bağlayıcı olmaktadır.

Bu itibarla, kesinleşmiş bir disiplin cezası;

**Kesinleşmiş bir disiplin cezası, idare tarafından ya da cezayı veren amir ya da kurullar tarafından geri alınamaz ve değiştirilemez.

**Kesinleşmiş bir disiplin cezası, bir yargı kararı ya da yasal düzenleme ile kaldırılabilir.

**Kesinleşmiş bir disiplin cezası, cezanın ağırlığına göre belirli süreler geçtikten sonra özlük dosyasından silinebilir.

Karar örnekleri

-Danıştay 10.Dairesinin 15/02/1990 tarih ve E:1989/2490, K:1990/270 sayılı Kararı için tıklayınız…

-Danıştay 12.Dairesinin 03/10/2018 tarih ve E:2016/7512, K:2018/3400 sayılı Kararı için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.