logo yeni

calisanlar2 copy

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN BAZILARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

cumhurbaskanligiBugün (18 Eylül 2020) yayımlanan 66 ve 67 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile, bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklikler yapıldı.

Değişiklik yapılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri; 1, 2, 3, 4 ve 14 sayılı kararnameler oldu.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikler

**Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevlerinde bazı değişiklikler yapıldı.

**Afet ve Acil Durum Kurulu kuruldu. Kurul; içişleri Bakanının başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili bakan yardımcıları ve Türkiye Kızılay Demeği ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü temsilcilerinden oluşacak.  Kurulun sekretaryasını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütecek.

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yapılan değişiklikler

**Meteoroloji Genel Müdürlüğü için 1 adet Daire Başkanı ve 3 adet Şube Müdürü kadrosu ihdas edildi.

**İletişim Başkanlığı için 1 Adet Daire Başkanı ve 1 adet İşletme Müdürü kadrosu ihdas edildi.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikler

**Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda, iki üyede “Kamuda ve /veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak” şartı aranmayacak.

**Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanların atamasının Cumhurbaşkanı tarafından yapılmasına ilişkin düzenleme kaldırıldı.

**Dahiliye Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan kadroya mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından atanmış olanların görevden alındıklarında atanacakları kadrolara ilişkin düzenleme kaldırıldı. 

4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikler

**Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesindeki Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu kaldırıldı.

**Harita Genel Müdürlüğünün harita, harita bilgisi ve coğrafi verilere yönelik mal ve sunulan hizmet bedellerine ilişkin hususlarda bazı değişiklikler yapıldı.

**Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, “İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı" kuruldu ve görevleri belirlendi. Araştırma Dairesi Başkanlığının görevlerinde değişiklik yapıldı

**Vakıflar Genel Müdürlüğü meclis üyelerinin nitelikleri, görev süresi, yenilenmesi ve huzur hakkı konusunda düzenleme yapıldı. Kamu görevlisi olmayan üyelere her toplantı günü için ödenen huzur hakkı göstergesi 3000’den 5000’e yükseltildi.

14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikler

İletişim Başkanlığının görevlerinde ve teşkilat yapısında bazı değişiklikler yapıldı.

İletişim Başkanlığında başkan yardımcıları da görevlendirilebilecek.  Başkanlıkta “Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı" ile “Özel Kalem Müdürlüğü" de bulunacak. Bazı birimlerin görevlerinde değişiklik yapıldı. Başkanlık teşkilatında “Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” de kurulabilecek.

İletişim Başkanlığının taşra teşkilatına ilişkin belirlemeler yapıldı. Başkanlığın taşra teşkilatı doğrudan merkeze bağlı bölge müdürlüklerinden oluşacak. Bölge müdürlüklerinin merkezleri; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edime, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon illeri olacak. Başkanlık bölge müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olacak ve Başkanlıkça gerek duyulan illerde bölge müdürlüklerine bağlı olarak irtibat büroları kurulabilecek.

66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni için tıklayınız ...

67 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni için tıklayınız...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.