logo yeni

calisanlar2 copy

ÖNLİSANS MEZUNU MEMURUN LİSANS MEZUNU OLMASININ ÖZLÜK HAKLARINA ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu Devlet memurları, mesleki (sağlık, teknik ve dini) nitelikte olmayan alanlarda 4 yıl süreli lisans eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarına devam ederek buralardan da mezun olabilmektedirler.

Çeşitli unvanlarda önlisans mezunu olarak görev yapan Devlet memurlarının; teknik, sağlık ve dini nitelikte olmayan alanlarda lisans mezunu oldukları durumlarda,  kadro unvanları ve kurumları değişmediği sürece, özlük haklarının nasıl etkileneceğinden aşağıda söz edilecektir.

Öte yandan teknik, sağlık ve dini alanlarda lisans eğitimi tamamlamanın, ön lisans mezunu memurun özlük haklarına etkilerine ise bu yazımızda değinilmeyecektir.

Önlisans mezunu memurun lisans mezunu olmasının derecesine/kademesine etkisi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-12-d maddesi, üst öğrenim tamamlayan memurlar hakkında intibak işlemi yapılmak suretiyle ilgililerin kazanılmış hak aylık derece/kademelerinin belirleneceğine hükmetmiştir.

Ancak, önlisans mezunu memur mesleki olamayan alanlarda lisans eğitimi yaptığında, (memuriyete başlama tarihi ve hizmet süresinden kaynaklı istisnai bazı haller dışında) kazanılmış hak aylık seviyesinde herhangi bir değişiklik oluşmamaktadır.

Önlisans mezunu memurun lisans mezunu olmasının aylık maaşına etkisi

Eğitim durumunun değişmesi, memurun maaş hesabına esas ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatlarında genellikle artışa neden olurken, önlisans mezunu memurun lisans mezunu olmasının etkileri farklılık gösterebilmektedir.

Önlisans mezunu memur, mesleki nitelikte olmayan (işletme, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi vb.) alanlarda lisans mezunu olduğunda, kadro unvanı veya kurumu değişmediği sürece; ek göstergesi, ek ödeme oranı, yan ödeme puanları ve tazminat oranları değişmez ve bu nedenle de maaş miktarında herhangi bir değişiklik olmaz.

Konunun daha iyi anlaşılması bakımından, önlisans mezunu olarak bazı unvanlarda görev yaparken; işletme, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi alanlarda lisans eğitimini tamamlayan Devlet memurlarının özlük haklarındaki değişime aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

KADRO UNVANI

EK GÖSTERGE

TAZMİNAT

YAN ÖDEME

EK ÖDEME / SABİT DÖNER SERMAYE

HİZMETLİ

Değişmez

Değişmez

Değişmez

Değişmez

MEMUR

Değişmez

Değişmez

Değişmez

Değişmez

POLİS

Değişmez

Değişmez

Değişmez

Değişmez

İMAM*

Değişmez

Değişmez

Değişmez

Değişmez

TEKNİKER (TH)*

Değişmez

Değişmez

Değişmez

Değişmez

HEMŞİRE*

Değişmez

Değişmez

Değişmez

Değişmez

*Önlisans mezunu olan memurlardan; hemşire sağlık alanında, (TH) tekniker teknik alanda ve imam dini alanda lisans eğitimi tamamladığında ek gösterge, tazminat ve yan ödeme rakamlarından biri ya da birkaçı değişebilecektir. Bu değişikliler, bitirilen bölüme ve mezuniyetle kazanılan unvanlara göre de farklılık gösterebilecektir.  

Önlisans mezunu memurun lisans mezunu olmasının diğer etkileri

Önlisans mezunu memurun lisans mezunu olmasının özlük haklarını etkilemediği durumlarda, lisans mezunu olmanın memura sağladığı başka yararlardan da söz edilebilir.

Örneğin;

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamalarında bazı görevlere atanmada lisans mezunu olma şartı arandığından, lisans mezunu olmak bu yönüyle memura yarar sağlayabilir.

-Bazı hizmet sınıflarının ilk dört dereceli kadrolarına (torba kadrolara) atanmada aranan hizmet süresi şartı lisans mezunları için (önlisans mezunlarına göre) 2 yıl daha kısa olduğundan, lisans mezunu olmak bu yönüyle memura yarar sağlayabilir.

-Kurumların özel düzenlemeleriyle bazı görevlere atanmada lisans mezunu olma şartı arandığında, lisans mezunu olmak bu yönüyle de memura yarar sağlayabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.