logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVE GELMEYEN MEMURUN BAŞINA NELER GELİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Devlet memurları, mesai günlerinde görevlerinin başında bulunmak zorundadırlar. İzinsiz ve mazeretsiz olarak görev başında bulunulmaması veya göreve gelinmemesi hallerinde memurlar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulanır.

Memurun göreve gelmemesi veya gün içerisinde kısa süreli de olsa görev yerinden ayrılması hallerinde karşılaşacağı yaptırımlar şu şekilde ifade edilebilir:

-Gün içerisinde kısa süreli görev yerinde bulunmama

Mesai saatleri içerisinde özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelme, erken ayrılma veya görev yerini terketme hallerinde; memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği yazılı olarak bildirilmek suretiyle, hakkında UYARMA CEZASI uygulanır.

Memurun bu sebeple yeniden Uyarma cezası alması hallerinde, verilen ceza tekerrür nedeniyle memur hakkında Kınama cezası şeklinde uygulanır.

-Bir veya iki gün göreve gelmeme

Özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmeme hallerinde; memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmak suretiyle, hakkında AYLIKTAN KESME CEZASI uygulanır.

Memurun bu sebeple yeniden Aylıktan kesme cezası alması hallerinde, verilen ceza tekerrür nedeniyle memur hakkında Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası şeklinde uygulanır.

-Kesintisiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün göreve gelmeme

Özürsüz ve kesintisiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün göreve gelmeme hallerinde; fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulması suretiyle, hakkında KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI uygulanır.

Bu sürelerin hesabında göreve kesintili gelinmemiş diğer günler dikkate alınmaz. Örneğin, birer gün arayla 1 gün göreve gelmeyen ve toplamda 4 gün göreve gelmemiş olan memur hakkında Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanmaz.  Bu şekilde davranmış memur hakkında Uyarma cezasına ilişkin hükümler uygulanır.

Memurun bu sebeple ikinci defa Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması halinde, verilen ceza tekerrür nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası şeklinde uygulanır.

-Kesintisiz 10 gün göreve gelmeme

Mezuniyetsiz (gelmemesine izin verilmeksizin) veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Burada sözü edilen 10 günlük sürenin kesintisiz olması gerekir. Yıl içerisinde göreve gelinmeyen günlerin toplanması suretiyle bu süreye ulaşılamaz.

Devlet memuriyetinden çekilmiş sayılanlar 1 yıl geçtikten sonra yeniden Devlet memurluğuna alınabilirler.

-Bir yıl içerisinde toplam 20 gün göreve gelmeme

Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeme hallerinde; memur, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmak suretiyle, hakkında DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI UYGULANIR.

Burada sözü edilen 20 günlük süre, kesintili olabileceği gibi kesintisiz de olabilir. Ancak kesintisiz olması halinde 10 günden sonra ilgili hakkında ‘ÇEKİLMİŞ SAYILMA’ hükümlerine göre işlem yapılması gerekecektir. 

Örneğin, arada 1 gün göreve gelmeyen memur hakkında 1 gün göreve gelmeme nedeniyle Aylıktan kesme cezası ve sonraki gelmemeler nedeniyle tekerrür üzerine Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanacak olmakla birlikte, toplamda 20 güne ulaşıldığında memur hakkında Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası uygulanacaktır.

Devlet memurluğundan bu şekilde çıkarılanlar, bir daha Devlet memuru olarak atanamazlar.

Öte yandan, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda ise bir derece hafif olanı uygulanabilir.

logokucuk 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.